Publicerad 2022-06-29

VOF-enheter har HBTQI-certifierats

Nu är de första enheterna inom Vård- och omsorgsförvaltningen HBTQI-certifierats. Det handlar om enheterna Mötesplats/Anhörigstöd samt Mötesplats Fagerbacken 28 D och fritidsutvecklare inom funktionshinder.

Certifieringen är en bekräftelse på att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i HBTQI-frågor (begreppet HBQTI avser homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner).

I certifieringen ingår bland annat:

• att all personal fått ökad kunskap om HBQTI, diskriminering, arbetsmiljö och bemötande.

• att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras, och att det finns en plan för systematiskt arbete, uppföljning och kvalitetssäkring.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-29