Publicerad 2022-05-17

Nu släpper vi tomter i Ängsmon!

Det är 22 tomter i Ängsmon, kvarter Ostformen, som nu släpps för försäljning. På tomterna får det byggas villor.

Tomterna har ett attraktivt, naturskönt läge med både natur och service i närheten. Skola och förskola finns i direkt anslutning. Det är 1,5 kilometer till Torvalla centrum med matvarubutik och cirka 10 kilometer till centrala Östersund.

I ett första steg är det medlemmar i Östersunds kommuns tomtkö som kan anmäla intresse. Sen kan allmänheten anmäla intresse. Senast den 3 juni 2022 måste din intresseanmälan kommit in till kommunen.

Här hittar du alla tomter som släppts i Ängsmon.

Karta över tomterna med en drömbubbla med ett hus i.

Ställ dig i tomtkön

Letar du tomt i Östersunds kommun? Kommunen jobbar hela tiden för att ta fram nya bostadsområden och småhustomter. I första hand erbjuds tomter till de som står i kommunens tomtkö, och därefter erbjuds de till allmänheten. Vill du också ha förtur till kommunens småhustomter kan du anmäla dig till tomtkön! Läs mer på sidan Lediga småhustomter.

Anmäl ditt intresse!

Står du i tomtkön och är intresserad av en av tomterna så skicka in en anmälan med:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Vilken eller vilka tomter du är intresserad av, i prioriteringsordning

Anmälan skickas in till mex@ostersund.se med ”Tomt i Ängsmon” i ämnesraden.

Du kan även skicka intresseanmälan via post. Skicka ett brev med informationen till Östersunds kommun, Mark och exploatering, 831 82 Östersunds kommun. Märk kuvertet ”Tomt i Ängsmon”.

Intresseanmälan måste ha kommit in till kommunen den 3 juni.

Intresseanmälan är bindande!

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-17