Publicerad 2022-04-13

Innebandycamp i Torvalla Sporthall på sommarlovet

Ett av de ärenden som Kultur- och fritidsnämnden behandlade under sammanträdet den 13 april var att besluta om en innebandycamp som Jemtland Innebandy kommer att anordna under sommarlovet, vecka 32.

Kulturskolan närbild noter

Alla barn  födda 2008–2010 är välkomna och det kostar inget att vara med. Det finns inte heller något krav på medlemskap i föreningen Jemtland Innebandy för att delta.

Innebandycampen i Torvalla Sporthall planeras och sker i samråd med RF-SISU och Street Games och är under vecka 32 klockan 9.00–15.00. Målsättningen är att det ska bli en årligt återkommande aktivitet som ska bidra till att fler unga tjejer och killar spelar innebandy.

En aktiv och meningsfull fritid för alla

Det är ett kommunövergripande politiskt mål att skapa en aktiv och meningsfull fritid för alla kommunens medborgare. Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att bland annat främja spontanaktivitetsytor i kommunen. Ett sätt att skapa en aktiv fritid för alla kan också vara att sänka trösklarna till idrottslivet, bland annat genom att utjämna socioekonomiska skillnader. Förvaltningen ser därför positivt på Jemtland Innebandys initiativ att skapa ett kostnadsfritt innebandycamp för kommunens barn och unga.

Det tillkommer ingen ytterligare kostnad för kultur- och fritidsnämnden att bevilja Jemtland Innebandy fri tillgång till Torvalla Sporthall under den önskade perioden, eftersom lokalen redan är avsatt och budgeterad för Street Games. Det kan dessutom anses skapa mer nytta för pengarna om fler timmar nyttjas till aktiviteter under denna period.

Om Street Games

Under vecka 24–26 och 30–32 kommer Street Games att pågå i Torvalla sporthall och på närliggande planer och aktivitetsytor. Konceptet Street Games bygger på att erbjuda kostnadsfri spontanidrott och prova-på-aktiviteter för alla åldrar men främst för barn- och ungdomar. Street Games är ett samarbete mellan RF-SISU Jämtland-Härjedalen, Rädda barnen och Östersunds kommun.

Målet med Street Games är att skapa arenor på platser där målgruppen redan befinner sig, stötta föreningar genom olika rekryteringsmetoder för att få fler ledare, att få fler aktiva medlemmar samt att skapa starka samarbeten mellan ideella föreningar och andra aktörer i närområdet, vilket i detta fall är Torvalla.

Vill du veta mer om besluten som fattas i Kultur- och fritidsnämnden?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet den 13 april, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2022-04-14