Publicerad 2022-04-06

Ansök om stöd från Klimatklivet senast 18 maj

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? I så fall kan du söka stöd från Klimatklivet! Företag, kommuner och bostadsrättsföreningar kan ansöka för olika projekt som minskar utsläppen av växthusgaser.

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar. Mätbara resultat

Storleken på stödet varierar

Hur stort stödet från Klimatklivet kan bli beror både på vem du är som söker och vilken typ av åtgärd ansökan gäller. Möjliga stödnivåer för företag är 30–70 procent.

Ansök senast 18 maj för denna period

Du kan ansöka om stöd under följande perioder under 2022:

 • 3 maj–18 maj
 • 23 augusti–8 september

Ansökan sker via e-tjänst hos Länsstyrelsen. Läs mer om hur du gör för att ansöka på Klimatklivet - Naturvårdsverket.se

Stöd och rådgivning

Har du en idé för att minska samhällets klimatpåverkan? Hör i sådana fall av dig för rådgivning och stöttning kring en Klimatklivsansökan till Rikard Bertilsson, ekonom på Östersunds kommun.

E-post: rikard.bertilsson@ostersund.se

Typer av åtgärder som du kan söka stöd för

Här ser du några olika exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.
 • Exempel på åtgärder inom jordbruk:
  • Byte till förnybara bränslen i pannor.
  • Biokolspannor.
  • Biogasproduktion från gödsel.
  • Byte till eldrivna arbetsmaskiner och bevattnings- och gödselpumpar.
  • Elproduktion från biogas. (Observera att det enbart gäller el från biogas som har producerats genom rötning och som omvandlas till el i stationära anläggningar. För övrig elproduktion från solceller, vindkraft med mera är det inte möjligt att få stöd.)

Om klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Fler positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen.

Om klimatklivet - Naturvårdsverket.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-04-06