Publicerad 2022-03-18

Massflyktsdirektivet och vad det innebär för Östersunds kommun

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Men vad innebär detta egentligen för Östersunds kommun?

Östersundshjärtat i Ukrainas färger

Barn som flytt Ukraina har rätt att gå i skolan

Barn och ungdomar från Ukraina omfattas av massflyktsdirektivet och kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Alla som anmäler att de vill stanna enligt direktivet får uppehållstillstånd till 4 mars 2023 som sedan kan förlängas i upp till 3 år. De har då samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Kommunen får ersättning för skolgång på samma sätt och med samma ersättningsnivåer som för asylsökande barn och elever.

Anmäla sig gör flyktingarna på Migrationsverket i Sundsvall men Migrationsverket jobbar på en lösning där man ska kunna anmäla sig digitalt. Den lanseras inom kort.

De massflyktingar med beviljat uppehållstillstånd som samtidigt är ensamkommande barn, behandlar kommunen på samma sätt som asylsökande ensamkommande barn. Svenska för invandrare (SFI) eller annan utbildning inom Komvux omfattas förmodligen inte av massflyktsdirektivet och är därför inte aktuellt för dessa personer. Detta är dock oklart fortfarande och Migrationsverket kommer snart med förtydligande.

Kommunen ger ekonomiskt bistånd till behövande

För de massflyktingar med beviljat uppehållstillstånd som vistas i kommunen och behöver bistånd är kommunen skyldiga att ge det till dess att Migrationsverket tar över ansvaret. Det kan handla om logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag. Kommunen kan sedan ansöka om ersättning i efterskott för sådant bistånd. En ansökan till Migrationsverket ska behandlas inom 2-4 dagar men kan dröja längre om det kommer många flyktingar.

- Detta handlar mycket om vad kommunen har för skyldigheter, men som medmänniska känns det självklart att göra vad vi kan. Kommunen har varit tydlig med att vi vill hjälpa. Barn har rätt att gå i skolan och att hjälpa de som tagits ifrån allt är självklart, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Om massflyktsdirektivet

  • Direktivet ger möjlighet att ge tillfälligt uppehållstillstånd till flyktingar från en specifik krissituation. Det innebär att de även får tillgång till bland annat utbildning och arbetsmarknad.
  • När EU-länderna beslutat att aktivera direktivet skulle det tillfälliga skyddet börja gälla omedelbart och löpa under ett år, med möjlighet till förlängning i max två år.
  • Kommissionen kan när som helst föreslå rådet att upphöra med det tillfälliga skyddet, baserat på det faktum att situationen i Ukraina möjliggör ett säkert och varaktigt återvändande för dem som beviljats ​​tillfälligt skydd.

Massflyktsdirektivet kom till redan 2001 efter kriget på Balkan men har hittills aldrig använts. Direktivet togs fram för att kunna ge omedelbart skydd åt människor i nöd och för att undvika att medlemsstaternas asylsystem överbelastas.

Källa: EU-kommissionen

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-18