Publicerad 2022-02-07

Skolbygget: Lämna in dina synpunkter om skolområde Brunflo Södra (Fåker, Tandsbyn och Ångsta)

Det pågår ett arbete med att se över skolstrukturen i Fåker, Tandsbyn och Ångsta (området kallar vi för Brunflo Södra). De förtroendevalda har fört dialog med vårdnadshavare - och nu vill de ha in fler viktiga synpunkter i arbetet!

Lämna in dina synpunkter via mejl senast 28 februari!

bild på ett barn som hoppar hage

Fullmäktigeberedningen arbetar nu med att ta fram en rapport som innehåller ett förslag på hur skolstrukturen kan se ut. Utifrån rapporten kommer Kommunfullmäktige att besluta om hur skolstrukturen ska se ut.

Dina synpunkter är viktiga!

I arbetet med rapporten vill vi ha in synpunkter från dig som bor, arbetar eller vistas i området. Under januari bjöd förtroendevalda in vårdnadshavare till tre dialogträffar. Under träffarna visade vårdnadshavarna stort intresse och bidrog med många viktiga synpunkter.

Vi vill även ge fler personer än de som deltog på träffarna möjlighet att tycka till om hur skolstrukturen bör se ut. Mejla därför gärna in dina synpunkter till skolstruktur@ostersund.se senast 28 februari.

Brevlådan är öppen för alla, till exempel vårdnadshavare, föreningar och boende i området. Du behöver lämna din mejladress, så att du kan få återkoppling på dina synpunkter. Återkoppling sker under mars månad.

Även du som deltagit på dialogträffarna kan skicka in synpunkter om du har fler än de du tog upp under träffen.

Det här handlar Skolbygget: Brunflo Södra om

Orsaken till översynen är att förskolornas och skolornas lokaler har stora underhållsbehov i hela kommunen, inte minst i Brunflo Södras område.

Vi behöver nu ta fram en långsiktig och hållbar förskole- och skolstruktur inför kommande år för att eleverna ska få en god och kvalitativ undervisning. Med det menar vi att:

  • Alla barn och elever ska få plats i förskola och skola
  • Barn och elever ska få bästa möjliga förutsättningar till en god utbildning
  • Pedagogerna ska få arbeta i en hållbar organisation och få möjlighet att undervisa i ändamålsenliga lokaler
  • Barn, elever och pedagoger ska få fräscha lärmiljöer

Om du vill läsa mer om Skolbygget: Brunflo Södra kan du göra det på www.ostersund.se/skolbygget

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-07