Publicerad 2022-02-04

På söndag firar vi Samefolkets dag

Samefolkets dag, 6 februari, är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Det är en dag som vanligen uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang men så här i coronatider blir det ett mer stillsamt firande.

Rådhusets torn med snö på och en blå himmel i bakgrunden. Framför tornet syns en samisk flagga.

Foto: Göran Strand

1992 beslutade Samerådet under samekonferensen i Helsingfors att samernas gemensamma nationaldag ska vara den 6 februari. Nationaldagen firades för första gången 1993, samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades. Den 6 februari 2007 vajade för första gången den samiska flaggan utanför Stockholms stadshus på nationaldagen. Sedan 2005 flaggar vi i Östersunds kommun med den samiska flaggan året runt.

Östersunds kommun anordnar följande evenemang med anledning av Samefolkets dag:

Varför den 6 februari?

Det första samiska landsmötet hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för diskutera gemensamma problem. Därför har den 6 februari valts som en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i. Året därpå vid samma tid hölls ett liknande möte i Östersund.

Sameflaggan

Den samiska flaggan är för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av Samerådets samekonferens samlad i Åre. Den är formgiven av Astrid Båhl från Ivgovuonbahta/Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.

Samefolkets sång

1986 beslutades även att Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång, officiellt skulle utses till Samernas nationalsång. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921) som arbetade som lärare och kyrkomusiker och var född i nordnorska Unjárga/Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie.

En kvinnlig nationalhjälte

En av initiativtagarna till landsmötet i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917 var Elsa Laula Renberg (1877-1931). Hon var född i Tärnaby och dotter till en renskötare. Hon hade själv erfarenheter av landtvister när hennes familj förlorade sitt skatteland i samband med att fadern dog. Hon var bekymrad över segregationspolitiken som den svenska staten bedrev. I rasbiologins anda behandlades samerna som en människotyp med vissa egenskaper. Lapparne...bör förhjälpas att förblifva vid nomadlifvet, skriver exempelvis riksdagsmannen och biskopen Olof Bergqvist. Eller med andra ord: »Lapp ska vara lapp«. Samerna ansågs tillhöra ett lägre kulturstadium. Men attityden hos svenska riksdagsmän var att de svenska samerna skulle beskyddas och inte fördärvas av civilisationen, som det så vackert hette. Elsa Laula ansåg att samerna för att se förändring måste stå tillsammans. Till exempel ville man inte att de samiska barnen skulle få en sämre skolutbildning än andra barn på den tiden. Samerådet beslutade på sin konferens i Tråante/Trondheim den 9-11 februari 2017 att hennes födelsedag den 29 november skulle bli en officiell samisk flaggdag.

Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska

Ta del av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Saernieh Åarjelsaepmeste / Nyheter från Åaarjelsaepmie publiceras fredagar ojämna veckor av Östersunds kommun i samarbete med Stiftelsen Gaaltije och Aejlies-samiskt kultur och resurskulturcentrum.

Hjärtformad snöflinga i samiska flaggans färger rött, grönt, gult och blått.
Sidan uppdaterad 2022-02-04