Publicerad 2022-02-01

Nu vill vi veta vad östersundarna tycker om kranvattnet, hanteringen av sopor samt skötseln av gator och parker

I dagarna går enkätundersökningen Kritik på teknik ut till 1 000 medborgare i Östersunds kommun. Om du får en inbjudan till undersökningen i brevlådan är vi tacksamma om du tar dig tid och svarar på frågorna. Det är värdefullt för oss när vi planerar vår verksamhet!

En illustration av en massa folk i en pratbubbla med texten Kritik på teknik 2022

Kritik på teknik är en medborgarundersökning som fokuserar på kommunens tekniska service till medborgarna. Det handlar om vårt dricksvatten som vi levererar i din kran, om hur vi tar hand om ditt avloppsvatten, om sophämtningen men också vilken service vi erbjuder vid våra återvinningscentraler och det handlar om hur vi sköter om tätorternas gator och parker. Det är SKR - Sveriges kommuner och regioner som står bakom undersökningen som genomförs i många av landets kommuner var tredje år.

Svara digitalt eller med papper och penna

Har du fått en inbjudan i din brevlåda är vi tacksamma om du sätter dig vid skärmen och svarar digitalt. Skulle du känna dig obekväm med det, så får du en chans till i mitten av februari då du får en pappersenkät i brevlådan. Du har ända till den 30 april på dig, att svara på våra frågor. Men varför skjuta på det?

Resultatet kommer efter sommaren

Efter sommaren vet vi vad ni tycker. Då kommer vi att berätta resultatet av enkätundersökningen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-01