Publicerad 2022-02-01

Med hjälp av medborgarna kan vi skapa tillgänglighet på riktigt!

Projektet "Rätt från början" har handlat om hur Östersunds olika arenor och anläggningar kan göras mer tillgängliga för alla. Genom att involvera medborgare med någon form av funktionsnedsättning, så kallade ambassadörer, i flera av kommunens projekt har man kommit ett stort steg närmare att skapa tillgänglighet på riktigt.

Bild på person som sitter i rullstol som är på väg att ta sig över en gatukant

Projektet har skett som ett samarbete mellan kommunen, Parasportförbundet, Mittuniversitetet och dessa tio ambassadörer. Slutprodukten är en helt ny arbetsmetod,
DEMA – delaktighetsmetod för användbarhet, som på ett konkret sätt beskriver hur man med hjälp av delaktighet kan skapa tillgänglighet.

– Ska kommun lyckas göra rätt investeringar, på rätt sätt, bör man göra dem som faktiskt ska använda en viss anläggning, arena eller byggnad delaktiga i processen. Det är precis det som DEMA handlar om, berättar Annichen Kringstad som varit projektledare för ”Rätt från början”.

Nu när metoden finns på plats börjar det riktiga arbetet, med att göra DEMA till en naturlig del i kommunens vidare projektarbete, konstaterar Annichen.

– Förhoppningen är att vi ska lyckas ”frälsa” så pass många att arbetsmetoden blir en självklar del i våra medarbetares vardag och att man verkligen ser nyttan med medborgarnas delaktighet.

Utbildning för medarbetare

Den sista delen i projektet har bestått av en utbildningssatsning för medarbetare från bland annat Kultur och fritid och Teknisk förvaltning. Utbildningen har handlat om bemötande, fysisk tillgänglighet och nyttan i att involvera medborgarna i arbetet. De som inte har kunnat delta hittills får en ny chans under våren. En av deltagarna var Christer Norlin, projektledare på Teknisk förvaltning.

– Det här projektet har varit något av en väckarklocka och aha-upplevelse. Ambassadörerna besökte bland annat mina projekt på skidstadion och i Litsbacken och kom med helt nya idéer och perspektiv. Tidigare fokuserade vi framför allt på att följa de lagar som finns kring tillgänglighet, men med hjälp av medborgarna kan vi skapa tillgänglighet på riktigt. Jag kommer absolut att tänka på ett annorlunda sätt i våra projekt framöver, och gör det faktiskt redan, berättar han.

Christer konstaterar också att projektet visar hur viktig samverkan mellan kommunens olika förvaltningar är, för att skapa en ökad förståelse för efterfrågan och behov. I hans fall handlar det om vad Kultur och fritid efterfrågar och vad Teknisk förvaltning ska leverera.

Helene Olsson Sandal är utvecklingsstrateg på Område Strategi och Styrning och är ett stöd till kommunens medarbetare när det gäller den nya metoden DEMA.

– Det är fantastiskt att våra medborgare vill engagera sig och bidra på det här sättet. Det ska vi verkligen ta vara på!

Om ”Rätt från början”

Projektet har finansierats av Vinnova och har skett ett samarbete mellan kommunen, Parasportförbundet, Mittuniversitetet och tio ambassadörer med olika former av funktionsnedsättning. Syftet var att ta fram en samverkansmodell för tillgängliga byggnationer. I första hand handlar det om idrottsanläggningar och aktivitetsytor, men modellen ska också vara möjlig att följa vid exempelvis skolrenoveringar.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-01