Publicerad 2022-01-31

Ny handikapparkering vid Östersunds skidstadion

Nu finns det en ny handikapparkering tillgänglig för dig som medborgare vid Östersunds skidstadion. Parkeringen gör det lättare för dig som sitskiåkare eller som har en funktionsnedsättning att ta sig ut i spåret.

Drönar bild på Östersunds Skidstadion med panorama

På denna parkering finns det fyra handikapparkeringar, men det är bara tre som är skyltade. Den fjärde skylten kommer att finnas på plats till sommaren, men det är okej att parkera där redan nu. Fjärde platsen är avsedd endast för dig som sitskiåkare och är belägen längsmed skidspåret. Detta för att du som sitskiåkare lättare ska kunna lasta in- och ur din utrustning direkt på snö.

- Kuperingen från skidstadion upp till 3 km motionsslingan har varit en utmaning för många av våra medborgare med funktionsnedsättning. Just därför ville vi ordna denna nya handikapparkering för att skapa bättre förutsättningar för fler medborgare, och till kommande säsong kommer hela 3 km motionsspåret förses med konstsnösystem. Göran Matzén, utredare/handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Vägen upp till parkeringen är lite brant, men den är väl sandad. Se karta nedan för vart infart och den nya parkeringen ligger.

Bild på karta med utmarkerad infart till parkeringen och vart parkeringen ligger

Gul oval linje visar vart infarten till parkeringen är, direkt till höger innan Arctura. Handikapparkeringssymbolen visar vart den nya parkeringen ligger.

Väg upp till skidspåren

Vägen upp till parkeringen. Tänk på att vara försiktig i korsningarna, speciellt när det är mörkt ute.

Bild på nya handikapparkeringen med en silvrig bil som står parkerad där

Parkeringen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-31