Publicerad 2022-01-28

Ändrad hantering av avgifter för hjälp i hemmet

Vård- och omsorgsförvaltningen har ett nytt datasystem för hantering av avgifter. För dig som får hjälp i hemmet via Östersunds kommun innebär det att din faktura kommer att se lite annorlunda ut. I de allra flesta fall är den praktiska skillnaden för dig minimal.

Om några dagar kommer du att få ett nytt avgiftsbeslut hem till dig. Du kommer då kanske att lägga märke till att det ser annorlunda ut jämfört med tidigare. Det beror på att Vård- och omsorgsförvaltningen har ett nytt datasystem för hantering av avgifter.

Att fakturan ser annorlunda ut betyder inte att så mycket förändras för dig. Här går vi igenom några saker som du kanske kommer att undra lite över.

Det här kommer att se annorlunda ut

Nya avgifter

Varje år räknas avgifterna upp utifrån ett index. Se de nya avgifterna i tabellen nedan.

Även det maxbelopp som du kan komma att betala räknas upp. För 2022 är ditt maxbelopp 2170 kronor i månaden.

Den faktiska kostnaden anges

Från och med i år kommer den faktiska kostnaden att synas på din faktura, men eftersom du ändå inte kommer att debiteras mer än maxbeloppet, så blir det ingen praktisk skillnad för dig.

Avdrag vid frånvaro

När du inte är hemma så minskar din månadsavgift utifrån hur många dagar du är frånvarande.

Om du exempelvis varit frånvarande i tre dagar så minskar avgiften för personlig omvårdnad den månaden med 3/30. Det avdraget görs från den faktiska kostnaden, och påverkar därmed bara din avgift när den är lägre än maxbeloppet.

Kostnaden för nattbesök debiteras

Tidigare har kommunen inte debiterat extra kostnad för nattbesök. Nu anpassar vi oss efter tidigare fattade beslut, vilket innebär att 109 kronor per timme kommer att debiteras vid nattbesök.

De allra flesta som har behov av nattbesök har redan en faktisk kostnad som överstiger maxbeloppet. För de allra flesta blir det alltså inte heller här någon praktisk skillnad.

Annat

En del insatser får nya rubriker och tillämpningar i det nya systemet. Därmed kan även en del summor variera något, uppåt eller nedåt.

Har du betalt för mycket?

För dem som arbetar med faktureringen har införandet av det nya datasystemet inneburit extra arbete. Därför har de den här månaden inte haft möjlighet att hantera alla de inkomstförfrågningar som har kommit in.

Om just din inkomstförfrågan är en av dem som vi inte har hunnit med, och du därför betalat för mycket, så kommer vi självklart att återbetala den felaktiga summan till dig i efterhand.

Läs mer om hjälp i hemmet

Länk till sidan "Hjälp i hemmet" på ostersund.se

Aktuella avgifter 2022

Avgifter för hjälp i hemmet:

Typ av stöd

Avgift

Hemtjänst, servicetjänster

304 kronor per timme*

Hemtjänst, personlig omvårdnad som utförs av hemtjänstpersonal

109 kronor per timme*

Hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal

109 kronor per timme*

Hemsjukvård som utförs av kommunens distriktssköterskor eller sjuksköterskor

109 kronor per månad*

Trygghetslarm

185 kronor per månad*

Kartläggning

73 kronor per dygn*

Tillsyn via webbkamera nattetid

Ingen avgift

Boendestöd

Ingen avgift

Dagverksamhet

Ingen avgift

Anhörigavlösning (upp till 10 timmar)

Ingen avgift

Anhörigavlösning (efter 10 timmar)

109 kronor per timme*

Ledsagning

109 kronor per timme*

Matdistribution

Ingen avgift

Behandling av en kommunal arbetsterapeut eller sjukgymnast (fysioterapeut)

Ingen avgift

Korttidsboende mat

143 kronor per dygn

Korttidsboende vårdavgift

72 kronor per dygn*

* = Maxtaxa 2 170 kronor i månaden. Maxbeloppet är den högsta avgift du totalt betalar för servicetjänster, personlig omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm. Du betalar dock efter betalningsförmåga. Kundcenter kan hjälpa till att beräkna hur stor just din avgift blir.

Exempel på hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal:
Ge läkemedel, insulin, ta blodprov och lägga om sår.

Exempel på hemsjukvård som utförs av distriktssköterska eller sjuksköterska:
Ge läkemedel eller andra typer av injektioner som kräver sjuksköterskeutbildning, akut bedömning av skada när någon gjort sig illa.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-28