Publicerad 2022-01-24

Så tas besluten om distansundervisning

Det är just nu mycket ansträngt personalläge inom skolväsendet, och det kommer många frågor om eventuell distansundervisning i grundskola och gymnasium. Här följer några förklaringar till hur situationen ser ut, och vad som kan ske beroende på hur smittspridningen bland personal och elever fortsätter.

Under coronapandemin finns en förordning som ger möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning under vissa förutsättningar, men huvudregeln är enligt Folkhälsomyndigheten att all undervisning i alla skolformer ska ske på plats i skolan under vårterminen 2022.

– Lagtexten medger inte distansundervisning av förebyggande skäl. Om det blir aktuellt ska det bero på att tillräckligt med personal saknas, eller att smittläget på skolan är så högt att Smittskyddet beslutar att stänga skolan, säger Jan Colm, verksamhetschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Det är rektor som tillsammans med verksamhetschef gör bedömningen om vilken typ av undervisning som är att föredra i ett visst läge, men beslutet tas av huvudmannen (i detta fall Barn- och utbildningsnämnden). Med tanke på sjukdomsläget kan det gå väldigt fort att ändra ett beslut, situationen kan ändras från en dag till en annan.

På många ställen skulle normalt en uppdelning vara att föredra, det vill säga att en del elever har undervisning på skolan samtidigt som andra är uppkopplade hemifrån på distans. Speciellt med tanke på karantänsreglerna.

– Men sett till personalläget är det inte möjligt att bedriva distansundervisning för vissa enskilda elever, utan det måste vara antingen eller. Nu när vi är mitt i en pandemi är förutsättningarna helt annorlunda jämfört med det vi normalt planerar för, säger Jan Colm.

 

På Skolverkets hemsida går det att läsa mer om vad som gäller för distansundervisning.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-24