Publicerad 2022-01-20

Vad händer nu inom Utvecklingsplan Brunflo?

I december beslutade Kommunfullmäktige att 2 180 000 kronor ska användas för prioriterade investeringar i Brunflo 2022 inom ramen för Utvecklingsplan Brunflo. Uttvecklingsplanen är framtagen tillsammans med invånarna, med målsättningen att utveckla Brunflo för alla som bor och verkar där.

Glada barn och vuxna i Brunflo centrum.

Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som är intresserade av kultur, de som vill vara ute i naturen och för de som gillar sport.

Vad händer nu?

Den 20 december beslutade Kommunfullmäktige att 2 180 000 kronor ska användas för prioriterade investeringar i Brunflo 2022.

De investeringar som nu kommer att göras är förslag som kommit fram i de dialoger som kommunen har fört med olika grupper av människor i Brunflo. Förslagen har samlats i en utvecklingsplan för Brunflo, med tillhörande handlingsplan.

Det är handlingsplanens prioriterade utvecklingsförslag som nu kommer att genomföras. De föreslagna åtgärderna inriktas mot stärkande av friluftsliv, förenings- och ungdomsverksamhet i Brunflo, samt till att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet.

Satsningarna ska också bidra till att öka tryggheten i Brunflo och att skapa nya mötesplatser för de boende i stadsdelen.

Investeringarna

  • Bättre gångstråk längs strandlinjen
  • Iordningställande av en badplats
  • Renovering av golv och ljudanläggning i idrottshallen på Kastalskolan
  • Utredning av möjligheter att utveckla fler cykelvägar
  • Inventarier och säkerhetsinsatser i Brunflo hubb
  • Förstudie - Förbättra trivseln i centrum

Läs mer om Utvecklingsplan Brunflo

Länk till sidan "Utvecklingsplan Brunflo" på ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-20