Publicerad 2022-01-19

Vad får jag för VA-taxan och avfallstaxan?

Dricksvatten ur kranen hemma, avlopp som bara försvinner ner i toastolen, soporna hämtade och återvinningscentral där du kan bli av med större bråte. Det är vad du får för avgifterna för vatten, avlopp och avfall.

Även i år höjer vi taxorna för vatten, avlopp och avfall för att täcka ökade kostnader och för att kunna utveckla verksamheterna.

400 kg sopor per person och år

Östersundaren skapar ungefär 400 kg sopor per person och år. Tekniska förvaltningens Avfall VA samlar in soporna och behandlar dem. Mycket går till förbränning men särskilt på återvinningscentralerna jobbar vi aktivt för att sortera ut fler fraktioner som går till återvinning istället för att bara bli värme och el.

Framöver vill vi på Avfall VA samla in mindre mängder sopor. Där behöver vi din hjälp att minska mängderna sopor! Vi vill också återvinna mera och göra biogas och biogödsel av matavfallet.

100 kubikmeter dricksvatten per hushåll

Hushållen gör av med ungefär 100 kubikmeter dricksvatten per år. Avfall VA renar vatten, provtar det och skickar ut det genom ledningarna till din vattenkran. En del ledningar har legat i marken i upp till 70 år. Somliga behöver bytas ut. Det ingår i avgiften som du betalar.

Avloppet som du spolar ner tar vi rätt på, renar och provtar innan vi släpper ut det i naturen igen. Här behöver vi också din hjälp. Det har betydelse vad du låter rinna ner i avloppet. Kemikalier och skräp ställer till problem, orsakar stopp i reningsverket och försämrar reningen. Byt ut kemikalier mot bättre alternativ, lämna de farliga till återvinning på återvinningscentralen. Och ställ en sopkorg på toan till bindor, våtservetter och annat skräp.

Du som bor i stan betalar också för att vi ska ta hand om regn och smältvatten från ditt tak och trädgård. Syftet är att inte få översvämning och att rena vatten som för med sig partiklar från biltrafiken.

Sopbil tippar sopor på Gräfsåsen

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-19