Publicerad 2022-01-19

Mycket ansträngt bemanningsläge på flera av kommunens enheter

På grund av den senaste tidens smittspridning i kombination med gällande karantänsregler är läget nu mycket ansträngt på flera av kommunens enheter. Värst drabbade är förskola, skola och fritidshem, samt särskilt boende, hemtjänst och LSS-boende. Där är läget nu värre än någonsin tidigare under pandemin.

Information

I slutet av förra veckan gick Barn- och utbildningsförvaltningen ut med vädjan till vårdnadshavare att se över vistelsetider.

– Personalläget är otroligt ansträngt just nu. Men vi gör allt vad vi kan för att undvika att stänga enheter, säger Karin Flodin, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen.

Brist på vikarier

Även Robert Brandt, förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen, vittnar om ett mycket ansträngt personalläge.

- I nuläget finns en mycket begränsad tillgång till vikarier, vilket är en stor utmaning när den ordinarie personalen tvingas vara hemma på grund av sjukdom eller karantän. Vi gör allt vi kan för att få fler vikarier, och vill man ställa upp är man mer än välkommen!

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen är det inget alternativ att stänga enheter, istället anpassas verksamheten efter hur personalsituationen ser ut.

-Det är en extrem situation just nu, säger Robert Brandt. Vi måste prioritera omvårdnad och att tillgodose de grundläggande behoven. Det är ledsamt att pandemin begränsar våra verksamheter så mycket, men jag hoppas vårdtagarna och de anhöriga har förståelse för att vissa andra aktiviteter inte kan genomföras som planerat för tillfället.

Åtgärder för att hantera situationen

På barn- och utbildningsförvaltningen har man genomfört flera åtgärder för att klara den ansträngda situationen. Förutom uppmaningen till vårdnadshavare om vistelsetider, finns det flera andra åtgärder som till viss del redan genomförs och som kan bli aktuella om läget förvärras ytterligare.

  • Rektor kan omfördela personal inom sin verksamhet.
  • Minska ambitionsnivån i verksamheten.
  • Begränsa öppettiderna.
  • Enbart erbjuda omsorg för barn vars båda vårdnadshavare har samhällsviktiga tjänster.

– Det blir kedjereaktioner i hela samhället om vi tvingas stänga förskolor eller skolor på grund av personalbrist. Det är naturligtvis någonting vi i det längsta vill undvika och därför är vi tacksamma för alla ansträngningar som görs av de vårdnadshavare som har möjlighet, säger Anders Wennerberg, kommundirektör. Han riktar ett stort tack till personalen på de berörda förvaltningarna.

- De gör ett fantastiskt jobb under pressade förhållanden. Vi får hoppas att den värsta peaken nås inom kort och att arbetsbelastningen sedan minskar.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-19