Publicerad 2022-01-15

Tyck till om Östersunds framtid, översiktsplanen är ute på granskning

Just nu pågår arbetet med att uppdatera kommunens översiktsplan Östersund 2040. Nu finns ett nytt bearbetat förslag för granskning, vilket betyder att du kan lämna synpunkter på det. Granskningen pågår mellan 15 januari – 17 mars 2022.

Vintervy över Östersund och Frösön.

Just nu pågår arbete med revidering av kommunens översiktsplan Östersund 2040.

Förslaget är ute på granskning vilket betyder att du kan lämna synpunkter på förslaget som har ändrats efter tidigare samråd. Granskningen pågår mellan 15 januari – 17 mars 2022.

Bakgrunden till revidering av kommunens översiktsplan är behov av anpassning till nya förutsättningar, eftersom mycket har hänt sedan planen beslutades 2014. Översiktsplanen har samtidigt bedömts vara aktuell i sin helhet vilket betyder att grunden i ursprungsversionen är kvar.

Se förslaget

Förslaget finns både digitalt online och som pdf-fil för nedladdning. Observera att onlineverktyget fungerar bäst på dator, det är inte anpassat till mobiltelefon. Se förslaget till reviderad översiktsplan och övriga handlingar här:

Lämna synpunkter på förslaget

Granskningen pågår 15 januari – 17 mars 2022. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 17 mars.

Skicka dina synpunkter eller anmärkningar på förslaget till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller maila samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Om granskning

Granskningen ska visa det bearbetade förslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-15