Publicerad 2022-01-14

Allvarlig vädjan: mycket ansträngt läge för förskolor och fritidshem – se över vistelsetider

Samtliga förskolor och skolor i kommunen vädjar nu om att vårdnadshavare ser över sina barns vistelsetider i förskola och fritidshem.

bild på ett målarställ

Foto: Göran Strand

Personalläget inom förskola, skola och fritidshem är just nu mycket ansträngt. Orsaken är den senaste tidens smitt­spridning i kombination med karantäns­regler.

För att undvika mer omfattande åtgärder ber vi vårdnadshavare att se över barnens vistelsetider på förskola och fritidshem. Om ni som vårdnadshavare har möjlighet att ha barnet hemma så är det till stor hjälp för oss.

Så planerar förskola och fritidshem för att hålla verksamheterna igång

Verksamheterna har olika åtgärder att sätta in, beroende på hur allvarligt läget är. I första hand försöker de bedriva verksamhet som vanligt, men när det inte är möjligt vidtar de vissa åtgärder:

  • I första hand tas vikarier in. I nuläget finns en mycket begränsad tillgång till vikarier.
  • Vädjan om att barn som kan vara hemma ska vara hemma (det är det vi gör nu).
  • Rektor kan omfördela personal inom sin verksamhet.
  • Minska ambitionsnivån i verksamheten.
  • Begränsa öppettiderna.
  • Enbart erbjuda omsorg för barn vars båda vårdnadshavare har samhällsviktiga tjänster.

– Barn- och utbildningsförvaltningen och dess verksamheter har planer för olika åtgärder, beroende på lägets utveckling, Denna vädjan är en del i detta och görs för att vi ska slippa vidta ännu allvarligare åtgärder, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-14