Publicerad 2022-01-12

Detaljplan för Blomstergården till samråd

Nu skickas ett förslag till ny detaljplan för Karlslund 1:32 med flera ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett nytt bostadsområde, Blomstergården, i anslutning till befintliga bostadsområden vid skidstadion.

Plankarta för Blomstergården

Planen skickas nu ut på samråd under perioden 12 januari till 14 februari 2022.

Förutom att möjliggöra utveckling av ett nytt bostadsområde är syftet också att skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och varierad bebyggelse.

Planen handläggs med utökat planförfarande.

Eftersom planförslaget bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.Synpunkter på förslaget

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget behöver vi få dem senast den 14 februari. Du skickar dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Om samråd

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Läs mer om planprocessen

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-12