Publicerad 2022-01-11

Renare matavfall ger mer biogas

Vi ska bygga en anläggning för att behandla matavfall och göra biogas och biogödsel i Östersunds kommun. För att det ska fungera behöver matavfallet vara rent och fritt från skräp. Så för att undersöka om matavfallet är rent nog så anlitade vi ett företag för att plocka igenom matavfall från två sopbilar en dag i oktober.

Sopbil som tömmer ut matavfall på marken. Skåpet är upprest och bakluckan öppen.

Matavfallet hämtades av två stycken sopbilar där en sopbil hämtade matavfall från flerfamiljshus och en som hämtade från villor. Om vi skulle börja röta det matavfall vi samlade in idag så skulle vi få ut både biogas och biogödsel av helt ok kvalitet. Men vi vill ha riktigt bra kvalitet och det får vi om matavfallet är renare än vad det är idag. Rent matavfall ger mer gas och minskar risken att maskineriet i rötgasanläggningen går sönder.

Vad visade analysen av matavfallet?

Ett flerfamiljshushåll genererar 1,34 kg matavfall per vecka och villahushåll 2,47 kg per vecka.

Kan det vara så att mer matavfall hamnar i restavfallet från flerfamiljshusen?

Nja, Tidigare plockanalyser av restavfall visar inte på någon skillnad mellan hushållen i flerfamiljshus och villor i hur noggranna de är att sortera ut matavfall. En förklaring till skillnaden kan vara att ett lägenhetshushåll i snitt är mindre än ett villahushåll.

Vilka har det renaste matavfallet, villor eller flerfamiljshus?

Sammansättningen skiljer sig till viss del åt mellan flerfamiljshus och villor där andelen felsorterat är något högre bland villor och likaså det onödiga matavfallet, så kallat matsvinn. Ca 14% av det matavfall som slängts i villahushåll kunde blivit mat.


Cirkeldiagram över innehållet i matavfallet från flerfamiljshus

För flerfamiljshusen är det 94,6 % som är rätt sorterat och för villorna är det 93,3 % som är rätt sorterat.

Avfallsbärare är påsarna som bär matavfallet.

Cirkeldiagram över innehållet i matavfallet från villor.

Mycket är rätt, men vad är det som har hamnat fel?

Stapeldiagram över felsorterat material i matavfallet, både villor och flerfamiljshus

Inget farligt avfall (med ett undantag för ett batteri) hittades i matavfallet i denna plockanalys vilket är mycket positivt.

Det som sorterats fel är främst

  • trädgårdsavfall
  • material som kattsand och aska
  • restavfall som blöjor och våtservetter.

I flerfamiljshushållen slängs mer förpackningar i matavfallet jämfört med villahushållen. Bland villahushållen slängs mer tidningar i matavfallet vilket kan bero på att tidningar läggs i kärlet för att suga upp fukt så att matavfallet inte fryser fast.

Farligt avfall, metall och glas hör inte hemma i matavfallet, inte heller förpackningar som ska sorteras för att få nytt liv. Men varför ska man inte lägga jord och trädgårdsavfall i matavfallet?

- Jo trädgårdsavfall och jord duger i komposten men är inget vi vill ha till biogasanläggningen säger Lars Wissing som är projektanställd för biogasanläggningen. Jorden går inte att röta. Kattsand av papper ger ingen gas så den vill vi inte ha och kattsand av lera fungerar inte alls.

Om du har egen kompost kan du lägga jord och trädgårdsavfall där.

Hur gick analysen av matavfallet till?

Under oktober genomförde vi en plockanalys av matavfall från flerfamiljshus och villor. En plockanalys innebär att en bestämd mängd och typ avfall sorteras utifrån typ. I denna analys analyserades ca 500 kg matavfall från ca 550 flerfamiljshus i Östersunds stad och 500 kg från ca 250 villor.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-11