Publicerad 2021-12-22

Det här gäller för idrotts- och träningsverksamhet från den 23 december 2021

På grund av en ökad smittspridning och belastning på vården har regeringen valt att återinföra ett antal smittskyddsåtgärder för att minska spridningen av covid-19. Från och med den 23 december återinför vi därför begränsningar av antalet personer som får vistas i de kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna samtidigt.

Kom ihåg att fortsätta undvika trängsel och hålla god handhygien. Stanna hemma om du har symptom. Var rädda om varandra!

Det här gäller

Utifrån pandemilagen och med hänsyn till arbetsmiljö, pandemiläge och idrotts­anlägg­ning­arnas utformning begränsar vi antalet personer som kan vistas samtidigt i våra idrotts- och träningsanläggningar. Begränsningarna införs för att säkerställa att lokalerna kan användas utan risk för trängsel.

Maxantal som får vistas i kommunens idrottsanläggningar från den 23 december 2021:

Anläggning

Max antal personer

Östersunds sporthall, A-hall

60

Lugnviks sporthall

60

Storsjöskolans sporthall

60

Valla sporthall

60

Torvalla sporthall

60

Brunflo sporthall

60

Fyrvalla sporthall

60

Östersunds Arena, Gymnastik

60

Östersunds Arena, A-hall

60

Östersunds Arena B-hall

60

Östersunds sporthall, B-hall

30

Östersunds sporthall, D-hall

30

Lits sporthall

30

Parkskolans gymnastikhall

30

Palmcrantzskolans gymnastikhall

30

Östbergsskolans sporthall

30

Körfältsskolans gymnastikhall

30

Ängsmoskolans gymnastikhall

30

Östersunds sporthall, C-hall

15

Östersunds sporthall, E-hall

15

Östersunds sporthall, F-hall

15

Fagervallskolan gymnastikhall

15

Tavelbäcksskolan gymnastikhall

15

Storvikenskolan gymnastikhall

15

Fjällängskolan gymnastikhall

15

Lillsjöskolan gymnastikhall

15

Marieby skola gymnastikhall

10

Orrviken skola gymnastikhall

15

Östersund Arena, Office

15

Mediacenter, judohall

15

ÖP-hallen

75

Östersunds boulehall

50

Fåker gymnastikhall

15

Klanghallen

60

Häggenås sporthall

60

Litsbadet

25

Östbergsbadet

25

Brunflobadet (hela anläggningen)

59

Brunflobadet (motionsbassäng)

30

Brunflobadet (lilla bassängen)

9

Storsjöbadet (hela anläggningen)

239

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

De allmänna råden om att undvika trängsel, hålla god handhygien och stanna hemma vid symptom gäller fortfarande.

Undantag för verksamhet som riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare

Bestämmelserna ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800).

Det betyder att undantaget endast gäller förutsatt att hela lokalen uteslutande används för verksamhet riktad till barn och unga födda 2002 eller senare. För att undantaget ska gälla får inga övriga vuxna utöver ledare vistas i lokalen och ingen vuxenverksamhet får pågå samtidigt i en annan del av lokalen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-04