Publicerad 2021-12-20

Kommuninvånarna trivs i sitt Östersund

När invånarna i Östersund tillfrågas tycker nästan alla att det är en bra plats att bo på, och att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. Det visar Statistikmyndigheten SCB:s senaste medborgarundersökning som gjordes under hösten 2021.

Närmare bestämt tycker 94 procent (att jämföras med 92 för hela landet) av de svarande att Östersund är en mycket eller ganska bra plats att bo på.

86 procent (hela riket 81 procent) tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

Dessutom säger sig 76 procent av de svarande kunna rekommendera andra att flytta till Östersund.

I SCB:s medborgarundersökning – där Östersund deltar vart annat år – får landets kommuninvånare tycka till. De betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Kommunens verksamheter.
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

I varje kommun inbjuds 1 200 slumpmässigt utvalda personer över 18 år att svara på enkäten. Den här gången svarade 486 personer i Östersund, vilket ger en svarsfrekvens på 41 procent.

– Vi vill gärna passa på att tacka de som tog sig tid och genomförde enkäten. Svaren är viktiga för att vi ska ha ett bra underlag att arbeta vidare med, säger Mia Jansdotter, controller på Östersunds kommun.

Från och med 2021 års undersökning har SCB använt en ny enkät och metodik. Det betyder att resultat från tidigare undersökningsomgångar inte går att jämföra med resultat från 2021.

Hela medborgarundersökningen för 2021 kommer inom kort att läggas ut på SCB:s hemsida.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-21