Publicerad 2021-12-15

Samarbete om inkluderande E-träning upp­märksam­mas globalt

Till våren kommer kommunens och Mitt­universitetets sam­verkan kring inkluderande E-träning för medborgare med funktions­hinder att presenteras på HIMSS, Global Health Conference & Exhibition, ett globalt forum för utbyte och förmedling av forsknings­resultat som lockar tiotusentals deltagare från hela världen.

Rullstolsburen person styrketränar på gym.

Helle Sörenssen, projektledare inom VälTel 2.0, Östersunds kommun, samt Elisabeth Hansen, forskare vid vinter­sport­centrum, Mitt­universitetet, reser till Orlando, USA i mars 2022 för att presentera projektet om ”Inkluderande E-träning för medborgare med funktions­hinder” på HIMSS, Global Health Conference & Exhibition.

Globalt forum

HIMSS är ett ledande, globalt forum för utbyte och förmedling av forsknings­resultat, kunskap och erfarenheter kopplat till e-hälsa och välfärd­steknologi, som lockar tiotusentals deltagare från världens alla hörn till USA, varje år.

Robert Brandt, Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun, samt projektägare för interregprojektet VälTel2.0, uttrycker att det är glädjande att lilla Östersund får möjlighet att bidra till ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter, nu även ur ett globalt perspektiv.

Porträttfoto av Robert Brandt.

Robert Brandt

"Ett kvitto på hög kvalitet"

– Det känns särskilt viktigt att vi, genom vårt gemensamma arbete med Mittuniversitetet, är med och breddar kunskapen om idrottande, rörelse och dess betydelse för målgrupper som har behov av stöd i samhället! Att just detta projekt har passerat "nålsögat" för att presenteras på HIMSS är ett kvitto på att vårt arbete, där vi knyter forskning till verksamhetsutveckling, håller en mycket hög kvalitet och är en nyckel till framgång. Det behöver vi ta fasta på och bygga vidare från. Att vi har lyckats generera ett resultat som är efterfrågat världen över visar också på att mindre lärosäten och organisationer kan vara med och bidra till ökad kunskap inom e-hälsa och välfärdsteknologi, säger Robert Brandt.

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett samverkansavtal kring forskning och utveckling.

"Testbäddar"

Vid Nationellt vintersportcentrum, som är ett av Mittuniversitetets åtta olika forskningscentrum, har man byggt upp en unik forskningsmiljö, som vilar på en stark forskning inom idrott, prestation och hälsa. Östersunds kommun i sin tur står för verksamhet att tillämpa forskningen på, så kallade: "testbäddar".

Ett av Mittuniversitetets grunduppdrag är att förmedla och sprida kunskap kring nya forskningsresultat och insikter.

Elisabeth uttrycker att det kan vara svårt att finansiera den här typen av satsningar och att hon är tacksam över att få ett tillfälle att visa på de goda resultat som kan komma ur samarbeten kring projektets, i många länder åsidosatta, målgrupp.

Porträttfoto av Elisabeth Hansen.

Elisabeth Hansen

"Möjlighet att inspirera"

– Vi behöver bli fler som känner ansvar för funktionsnedsattas hälsa och delaktighet! Att få möjlighet att inspirera till att uppmärksamma målgruppen i ett forum som HIMSS känns både roligt och viktigt, säger Elisabeth Hansen.

Helle berättar att VälTel2.0 har bidragit med att titta på de digitala möjligheterna i satsningen och säger att resultatet är ett konkret exempel på hur man har lyckats möta pandemiens utmaningar med gemensamma ansträngningar och gott resultat. Den träningslösning som har utvecklats inom projektet är väldigt kostnadseffektiv, samtidigt som den har visat sig ge goda och mätbara effekter hos deltagarna med hänsyn till fysiska hälsovariabler, så väl som deras allmänna känsla av välbefinnande.

Porträttbild på Helle Sørensen.

Helle Sørensen

"Tydlig process är A och O"

– En väl förankrad och tydlig process är a och o när man vill lyckas med den här typen av verksamhetsutvecklande aktiviteter. Det har varit viktigt för projektets genomförande att personalen har varit delaktiga och har haft möjlighet att engagera sig. En annan viktig aspekt tror jag var att vi hade möjlighet att skräddarsy e-träningslösningen i samverkan med en specialpedagog som förstod målgruppens förutsättningar, säger Helle Sörenssen.

– Det är svårt att inte vara oerhört stolt över det arbete som görs av alla inblandade, från projektledning till verksamhet och deltagande medborgare! Att som första kommun i Sverige (mig veterligen) få möjlighet att berätta för övriga världen hur vi genom digitala medel kan stärka hälsan för personer med funktionsnedsättning känns fantastiskt! Kan vi, så kan också resten av Sverige vara med och bidra till ökad kunskap internationellt. Först när vi har en jämlik hälsa i Sverige – oavsett om du har en funktionsnedsättning eller ej – kan vi ansa oss vara färdiga med vårt arbete, avrundar Robert Brandt.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-15