Publicerad 2021-12-15

Ny konstnärlig gestaltning på Solliden

Konstverket Virvlar av konstnären Lisa Wallert är på plats i Vård- och omsorgsförvaltningens nya lokaler.

Bild på konstnärlig gestaltning på Solliden

Detalj av konstverket Virvlar

Platsen för den konstnärliga gestaltningen är entrédelen på våning två i Vård- och omsorgsförvaltningens nya lokaler, Sollidenvägen 64 B. Placeringen bredvid trapphus och hiss gör att alla medarbetare och besökande medborgare möter denna keramiska konstnärliga gestaltning av Lisa Wallert.

Några ledord för gestaltningen är: förkroppsligande, lockande, inspirerande. Lugnt men ändå storslaget. Det ska kännas inbjudande att besöka vård- och omsorgslokaler för anställda och medborgare.

Vi satsar på konst när vi bygger

När vi bygger nya kommunala byggnader eller anlägger nya utomhusmiljöer, går alltid en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig gestaltning. Detta kallas för enprocentregeln.

Vid renoveringen av Vård- och omsorgsförvaltningens nya lokaler gick uppdraget till konstnären Lisa Wallert, som under vecka 49 monterade sin gestaltning Virvlar. Vanligtvis brukar vi ha en invigning av konstverket med Kultur- och fritidsnämndens ordförande för verksamheten och allmänheten. I år har det tyvärr inte varit lämpligt på grund av pandemin.

Beskrivning av konstverket Virvlar

Gestaltningen består av ett större och några mindre vägghängda verk. Det stora verket är cirka 100 cm i diameter och de mindre cirka 18 cm. Det är ett kluster av abstrakta nattfjärilar som placerats på väggen mitt emot hissdörrarna i den övre entrén, där verket välkomnar besökaren. De mindre och fristående nattfjärilarna är placerade runt det större verket vilket ger besökaren en känsla av att ledas in i verket. Samtliga verk är skulpterade för hand i en oglaserad svart stengodslera som reduktionsbränts för att ge en metallisk yta. Det ger en känsla av hårdhet, som står i kontrast till materialets egentliga bräcklighet.

Naturen är en stark källa till inspiration för mig. Där hämtar jag kraft, där läker jag och där kan jag vila. Naturen är i ständig förvandling. Liv väcks, knoppar slår ut och löv förmultnar i ett ständigt pågående kretslopp. Samtidigt kan den kännas statisk, som en konstant, någonting som är evigt. Den förbinder oss människor med den fysiska jorden. Den ger oss en kropp, en puls, en känsla av närvaro.

Nattfjärilen är en symbol rik på allegoriska referenser. Särskilt tongivande för mig är kretsloppet, den ständigt pågående metamorfosen och det dunkla. Vi kan inte kan se eller förstå det fullt ut, likväl pågår det. Den stora skulpturen känns i kroppen när man står framför den. Nattfjärilarna i skulpturen tycks först bara vara ett myller, men efter en stund kan man hitta en rörelse i skulpturen, medsols, inåt.

I naturen kan virvlar, (lat. vortex) bildas på många sätt, till exempel när två vattenströmmar med olika riktning möter varandra. Det uppstår friktion mellan de två vattenströmmarna och en virvel bildas. Det är i mötet virvelns rörelse skapar en väg in, en portal till en annan plats. Den drar i mig, kallar på mig. En väg hem? De virvlande nattfjärilarna öppnar portalen och jag följer dem.

Lisa Wallert, konstnär

Konstwebben

Mer utförlig information och fler bilder av gestaltningen och konstnären Lisa Wallert kommer ut på Konstwebben under 2022.

Lisa Wallert vid sitt konstverk Virvlar

Lisa Wallert vid sitt konstverk Virvlar

närbild

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-15