Publicerad 2021-12-08

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 8 december

Kultur- och fritidsnämnden delade under sammanträdet 8 december ut bidrag till 26 kulturföreningar, 9 hembygdsföreningar, 10 studieförbund och 7 föreningar som arrangerar aktiviteter för och tillsammans med barn och unga. Avtal tecknas med Innanförskapsakademin genom projektet Stöd till föreningar med många föreningsovana.

Bidrag till projekt för och tillsammans med barn och unga 2022

Kultur- och fritidsnämnden fördelar 266 100 kronor till föreningar som arrangerar projekt för och tillsammans med unga. De föreningar som sökt och fått bidrag är:

 • IOGT-NTO Vikingafanan: 3 500 kronor
 • Östbergsskolans Skol IF: 30 000 kronor
 • Unga Örnar Annersia: 10 000 kronor
 • Boxningsklubben Ängeln: 56 600 kronor
 • Jämtlands motorklubb: 56 000 kronor
 • IOGT-NTO Somaliska föreningen Östersund: 70 000 kronor
 • Junis Tussilago: 40 000 kronor

Årsbidrag till kulturföreningar och hembygdsföreningar 2022

Kultur- och fritidsnämnden delar totalt ut 2 347 000 kronor för årsbidrag till allmänkulturell föreningsverksamhet som ska främja och stödja kulturverksamhet inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film, litteratur och kulturhistoria.

Musik

 • Dragspelsklubben Jämtbälgen: 8 000 kronor
 • Jazz i Jemtland: 45 000 kronor
 • Klubb SAM: 45 000 kronor
 • Östersund Symphonic Band: 130 000 kronor
 • Östersunds Orkesterförening: 480 000 kronor
 • Östersunds Sångarbröder: 8 000 kronor
 • Kören Mozaik: 8 000 kronor
 • Föreningen veteranorkestern: 10 000 kronor
 • Körföreningen Octava: 8 000 kronor
 • Rådhuskören: 8 000 kronor
 • Sommarhagen, PB stift: 130 000 kronor
 • Föreningen Republiken Big Band: 26 000 kronor

Teater

 • Scenkonst Östersund: 530 000 kronor
 • Östersunds Teaterverkstad: 260 000 kronor
 • Teaterförening Arnjotspelen: 40 000 kronor

Film

 • Föreningen Folkets Bio Regina: 125 000 kronor
 • Doc Lounge Östersund: 25 000 kronor

Konst

 • Härke Konstcentrum: 150 000 kronor
 • Östersunds Konstklubb: 75 000 kronor

Övriga föreningar

 • Humanistiska Föreningen: 8 000 kronor
 • Ljungen Närbibliotek Ideel Förening: 8 000 kronor
 • Föreningen Stenbrottet/Nattugglan: 8 000 kronor
 • Cirkus kul och bus: 110 000 kronor
 • Östersunds folkdansgille: 8 000 kronor
 • Jämtlands lokalhist o släktforsk: 8 000 kronor
 • Föreningen Gamla Tingshuset: 20 000 kronor

Bidrag till studieförbund 2022

Bidragen till studieförbund utgår från en bedömning kring deras verksamhet, till exempel antal arrangemang och studietimmar. Totalt delar Kultur- och fritidsnämnden ut bidrag på 2 905 000 kronor.

 • Arbetarnas Bildningsförbund: 426 877 kronor
 • Folkuniversitetet: 96 659 kronor
 • Ibn Rushd: 87 159 kronor
 • Kulturens Bildningsverksamhet: 8 188 kronor
 • Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet: 34 245 kronor
 • Medborgarskolan: 98 258 kronor
 • Sensus: 1 149 668 kronor
 • Studiefrämjandet: 349 761 kronor
 • Studieförbundet Bilda: 133 631 kronor
 • Studieförbundet Vuxenskolan: 520 554 kronor

Avtal med Innanförskapsakademin

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsförvaltningen tecknar avtal med Innanförskapsakademin genom projektet Stöd till föreningar med många föreningsovana. De får 400 000 kronor för att genomföra projektet.

Föreningar med populära verksamheter för barn och ungdomar ställs inför utmaningar när de får många nya medlemmar vars familjer inte har erfarenhet av föreningsliv. Under 2020 och 2021 har Ope IF och Innanförskapsakademin haft projektet ”Ope Språk & kultur” för att folkbilda och kunskapsutjämna. På så sätt har föräldrar som är nya i Sverige kunnat delta på likvärdiga villkor som föräldrar uppvuxna i Sverige och som har föreningsvana. Det här projektet är tänkt att skalas upp i ett samarbete mellan Innanförskapsakademin och RF-SISU i syfte att bland annat behålla barn- och ungdomar i ett aktivt föreningsliv och att familjerna ska få en bättre förståelse för vad föreningslivet innebär och även förbättra kommunikationen mellan alla parter.

Syftet är att:

 • behålla barn och ungdomar i idrott och föreningsliv så att rörelse uppmuntras, men att barn får vara barn och att föräldrar ges ansvar och möjlighet att delta som föräldrar.
 • skapa en ökad förståelse kring vad ett medlemskap i en ideell förening innebär för familjer som är intresserade av att barnen är aktiva och öka kommunikationen med föräldrar/vårdnadshavare som har aktiva barn i föreningar.
 • kunna involvera flera familjer i verksamheten och att barnens rörelse- och idrottsintresse blir långvarigt och hållbart.


Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2021-12-13