Publicerad 2021-12-03

December: Dialog friluftsliv

Friluftslivets år 2021 närmar sig sitt slut och sist ut av årets månadsteman är ”Dialog för friluftsliv”.

vid storsjöns strand

Vi vill inspirera fler att hitta ut. Det kan vara så enkelt som en stadsnära lunchrunda. Att komma ut och få lite dagsljus är viktigare än någonsin nu i december, när solen knappt orkar titta över horisonten.

Dialog är viktigt verktyg för ett blomstrande och hållbart friluftsliv. Därför samlar Luften är fri ett stort antal organisationer, myndigheter och privata aktörer som tillsammans kan inspirera fler att hitta ut i naturen, och som genom samverkan kan stimulera till fler mötesplatser för dialog. Om vi lyckas bredda begreppet friluftsliv till att handla om en naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats – hälsa, förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete, då har vi kommit en bra bit.

Mötesplatser för dialog och samverkan

Att skapa mötesplatser för friluftslivet har visat sig vara en framgångsrik väg för att utveckla friluftslivet och undvika svårigheter redan i en tidig fas. När alla aktörer som berörs av ett ökat friluftsliv deltar i dialogen blir det lättare att hitta fungerande lösningar. Det gäller såväl myndigheter, markägare, föreningar som privatpersoner. Det är också bra att vara beredd på att dialog och samverkan tar tid och inte ska ses som en engångsföreteelse. Det kan snarare liknas vid ett kontinuerligt samtal där även informella kontaktytor blir väldigt viktiga. Med andra ord, se till att prata med alla intressenter och låt alla komma till tals, gärna med viss regelbundenhet.

Inspiration till dialog

I februari höll Luften är fri två interaktiva workshops på temat dialog. Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter kring dialog och samverkan. Resultatet blev en bank av dialogmetoder. Låt dig inspireras till att använda dialog som ett verktyg och ett förhållningssätt i arbetet med att utveckla friluftslivet. Dialogmetoderna kan användas till att skapa engagemang, skapa förändring och förebygga konflikter. Det kan också vara ett sätt att gemensamt föra frågor och skapa samsyn kring en viss fråga eller en problemställning.

Dialogbanken går att ladda ned här:
Friluftslivets års bank av dialogmetoder

Med det sagt hoppas vi att du försöker att prioritera friluftsliv även så här i slutet i året när dagarna blir allt kortare och temperaturen sjunker. För vi behöver vara utomhus. Vi mår bra av naturen och vi mår bra av rörelse. Oavsett om det sker i skidspåret, på skridskoisen, under en stadsnära lunchrunda eller långpromenad i skogen – så tveka inte på att ta den när chansen dyker upp.

Tips! Friluftsforum i Östersund den 16 december

I Östersunds kommun kommer vi att föra en dialog kring Friluftsliv torsdag den 16 december. Särskilt inbjudna är föreningar, politiker och markägare, men alla är välkomna!

Lyssna till Johan Ranbrant, författare, markägare, friluftsentusiast. Bli inspirerad av aktiviteterna som anordnats under Friluftslivets år och få reda hur Östersunds Kommun kan
stötta din förening till att uppmuntra friluftsliv. Ät gott och träffa andra föreningar och kommunens representanter - allt med fokus på hur vi tillsammans gör friluftslivet ännu bättre i Östersunds Kommun.

  • VAR: Tegelmagasinet, Biblioteksgatan 9 och gå in på innergården
  • NÄR: Torsdag 16 december klockan 17-19
  • HUR: Anmäl dig här senast tisdag 14 december klockan 12. Begränsat antal platser

Friluftslivets år

Branschorganisationen Svenskt friluftsliv har tagit initiativ till att införa ett Friluftslivets år 2021 tillsammans med Naturvårdsverket. Syftet är att få fler att prova på friluftsliv och samtidigt öka medvetenheten om allemansrätten och friluftslivets värden. De främsta målgrupperna är skolbarn i årskurs 4-6, nyanlända och beslutsfattare.

- Vi gillar det vi ser, en ökning av människor ute i naturen. Att så många har hittat ut är toppen och kan vi med Friluftslivets år få än fler att komma ut är det ännu bättre.
Ta med en vän eller nya vänner, ute är det lättare att hålla avstånd! Luften är fri, ut och njut, säger Jens Tirén, friluftslivsutvecklare på Östersunds kommun.

Östersunds kommun kommer inte arrangera egna aktiviteter i anslutning till Friluftslivets år. Däremot har kommunen ansökt och fått pengar till en projektledarroll som ska samordna och hjälpa kommunens föreningar att arrangera olika friluftsaktiviteter. Projektledarens roll är att rekrytera och stötta föreningar att genomföra olika aktiviteter som syftar till att få ut fler människor i friska luften. Särskilt unga och nyanlända personer. I uppdraget ingår att ta fram underlag och utlysa bidrag som föreningar kan söka för att genomföra aktiviteter. Under hösten planeras ett friluftsforum äga rum i någon form.

Olika teman varje månad

Varje månad har ett tema och tanken är att koppla olika friluftsaktiviteter till dessa teman. Här är en lista med de olika teman som vi kommer att uppmärksamma både i Östersund och i hela landet:

  • December Dialog friluftsliv

Läs mer om projektet luften är fri

luften är fri
Sidan uppdaterad 2021-12-03