Publicerad 2021-11-25

Vädjan från kommunen: Nu hjälps vi åt! Håll era barn hemma om de har symtom

Stanna hemma så länge barnet är sjukt. Så lyder Folkhälsomyndighetens rekommendationer – som ska följas av samtliga vårdnadshavare till barn vid kommunens förskolor och skolor.

bild på ett barns hand som ritar i ett block

Fler barn kommer till förskolan/skolan trots att de är sjuka

Förskolorna och skolorna har sett en ökning av barn som kommer till verksamheterna, trots symtom. De barn som är sjuka smittar därefter såväl andra barn och elever som personal.

– Vi alla måste fortsätta hjälpas åt. När barn kommer sjuka till våra verksamheter smittar de inte bara sina kamrater, utan även vår personal – som i sin tur måste stanna hemma vid symtom. Att ordinarie personal är borta på grund av sjukdom försämrar såklart verksamheten för barnen, särskilt i ett läge där det är svårt att hitta vikarier, säger kommundirektör Anders Wennerberg, och fortsätter;

– Jag förstår frustrationen över att inte kunna gå till sitt arbete men vi måste som sagt hjälpas åt i ett läge där vi har flera sjukdomar att hantera samtidigt. Pandemin är inte över, säsongsinfluensan är på intåg och både RS-virus och vinterkräksjuka florerar.

Vid symtom gäller detta:

  • Barn ska stanna hemma så länge de är sjuka.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn som går i förskoleklass eller högre årskurser ska testa sig för covid-19 vid symtom (även om de är vaccinerade).
    Testa dig för covid-19 - Folkhälsomyndigheten
  • Barnet är välkommet tillbaka till förskolan, skolan och fritidshem när det är friskt. Om barnet haft feber ska det ha varit feberfritt minst ett dygn.

Observera: vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar hos den som blivit frisk en tid efter infektionen, till exempel hosta och snuva.

Kom ihåg att ditt barn ska vara tillräckligt piggt för att orka med förskolan/­skolans verksamhet. Det kan vara stor skillnad mellan att vara hemma och att vara på förskolan/­skolan. Därför ber vi er vårdnads­havare att respektera att förskolan/­skolan ibland “ringer hem” ert barn även om ni tyckte att barnet verkade piggt på morgonen.

Att stanna hemma vid symtom minskar spridningen av covid-19 men även andra infektioner som influensa och RS-virus.

Vårdnadshavare bedömer när barnet är friskt nog att återgå till förskola/skola

Folkhälsomyndigheten ger inte längre rekommendationer om hur länge barnet ska stanna hemma vid symtom. Barn i förskoleålder ska stanna hemma tills de är friska.

Barn i förskoleklass eller äldre rekommenderas ta ett coronatest. Om barnet har symtom och har gjort ett PCR-test som visar att barnet inte har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan när barnet är friskt.

Vid nytillkomna symtom börjar en ny sjukperiod, och barnet ska återigen stanna hemma.

Om ditt barn testar positivt för covid-19

Om barnet har covid-19 ges rekommendationer från Region Jämtland Härjedalen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-25