Publicerad 2021-11-25

Rapport från Tekniska nämnden 25 november

Tekniska nämnden säger ja till att upplåta mark för en tankstation vid Storsjön och till ett utegym vid Lugnviks elljusspår. Det är två av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 25 november.

Här kan du läsa en sammanfattning av ett par ärenden som togs upp på nämnden den 25 november. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Läget för tankstation vid Storsjön bör tas med i hamnutredning

En person har lämnat ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Östersunds Kommun ska anlägga en bemannad tankstation vid Storsjön, någonstans i närheten av Östersund. 

Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget och kan vid behov upplåta mark till andra aktörer för anläggning och drift.

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att man tittar på frågan om bästa läge för tankstation i den hamnutredning som pågår. I utredningen bör man bland annat ta hänsyn till, påverkan på dricksvatten och eventuella anslutningar för vatten, avlopp och avfallshantering. Man bör också titta på effekter för trafik och parkering på land, allmänhetens tillgång till området och effekter för andra verksamheter.

Slutgiltigt beslut om tankstation fattas av Kommunfullmäktige.

Ja till gym - nej till grillplats - vid Lugnviks elljusspår

En person har lämnat ett medborgarförslag om att utveckla friluftsområdet kring elljusspåret i Lugnvik. Förslaget är att bygga en ny grillplats invid vindskyddet i Gläntan och ett utegym liknande det på Remonthagen i anslutning till spåret. 

Tekniska nämnden kan vid behov upplåta mark för gym i anslutning till motionsspåret.
Däremot menar nämnden att grillplats inte är aktuellt i Lugnvik eftersom där redan finns två anlagda grillplatser.

Det är Kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut om anläggning av gym. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för anläggning och drift.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-28