Publicerad 2021-11-19

Konst ur kommunens konstsamling placeras ut i väl valda lokaler

Konsten skapar en trivsam miljö för både personal och besökare

Anders Sunnas konstverk "Det är vackrast när det skymmer"

Anders Sunnas konstverk "Det är vackrast när det skymmer" pryder nu ett väntrum i Vård och omsorgsförvaltningens nya lokaler

Syftet med kommunens konsthantering är att ge en så allsidig bild som möjligt av vår tids konst och skapa en trivsam miljö för personal, brukare och besökare i kommunens lokaler. På så sätt kan kunskapen om och intresset för konst stärkas. Den konst som inköps bör i största möjliga utsträckning verka stimulerande på arbetsmiljön och skapa trivsel för personal och besökare samt utgöra en del av kommunens ansikte utåt. Konstsamlingen ska också ses som en resurs för till exempel tillfälliga utställningar.

- Vi har en fantastiskt fin konstsamling. Det känns både roligt och angeläget att få visa upp den och göra den tillgänglig för så många som möjligt, säger Kristina Strömgren, konstansvarig på Östersunds Kommun.

Kommunens konstsamling

Östersunds kommun har ett konstinnehav som innehåller drygt 5 000 verk. Vi köper in konst från nu levande yrkesverksamma konstnärer, både lokalt och utanför regionen.

Vi satsar på konst när vi bygger nytt

När vi bygger nya kommunala byggnader eller anlägger nya utomhusmiljöer, går alltid en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig gestaltning. Detta kallas för enprocentregeln.

Konst i Vård och omsorgsförvaltningens nya lokaler

Ett exempel på nyligen utplacerad konst ur kommunens konstsamling, är de verk som nu finns i Vård och omsorgsförvaltningens nyrenoverade lokaler på Sollidenvägen. Där finns det nu konst i korridorer, mötesrum, arbetsrum och personalrum.

väntrum för besökare med konst

Väntrum för besökare, konstverk av Anders Sunna och Stina Siljing

På vår webbplats Konstwebben hittar du mer information om vår offentliga konst i Östersund.

Textilt verk av graffitikonstnären OLLIO

Textilt verk av graffitikonstnären OLLIO

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-19