Publicerad 2021-11-17

Detaljplan för Framnäs, Frösön, till samråd

Tyck till! Nu är det dags för samråd för Framnäs 3, och du kan lämna synpunkter eller anmärkningar på förslaget.

Översiktskarta Framnäs 3, Frösön, området är markerat med röd prick.

Översiktskarta. Planområdet är markerat med en röd prick.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga två flerbostadshus inom fastigheten Framnäs 3 på centrala Frösön. Tanken är att ersätta befintligt bostadshus med ett nytt, större flerbostadshus, samt att förtäta fastigheten med ytterligare ett flerbostadshus.

Förslaget innebär att två flerbostadshus i tre våningar plus suterräng kan uppföras inom fastigheten.

Granskningen pågår mellan den 17 november och 8 december 2021.

Synpunkter på förslaget

Har du synpunkter eller anmärkningar på förslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadressen samhallsbyggnad@ostersund.se.

Det är viktigt att dina eventuella synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 8 december 2021.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Om samråd

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2021-11-17