Publicerad 2021-11-09

Wow - Östersunds kommun är inne i en otroligt spännande utvecklingsfas!

Det händer extremt mycket i Östersund just nu, med bland annat en rad stora företagsetableringar.
- Jag tror att det är få kommuner som har så mycket på gång som Östersunds kommun har just nu. Det känns stort och kommer också att vara oerhört positivt för alla medborgare, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Film som visar vad som är på gång i Östersund just nu

Om vi i den här texten skulle berätta ingående om allt spännande som händer i Östersunds kommun just nu skulle det ta många timmar att läsa klart till punkt. Så mycket är det nämligen som är på gång – otroligt roligt såklart!

Stort antal nya arbetstillfällen

För att åskådliggöra allt som händer i vår kommun just nu har vi istället valt att med hjälp av Östersundskartan peka ut var det just nu sker en rad stora och spännande satsningar. Det handlar till exempel om Woolpowers nya fabrik, bygget av hundratals nya bostäder, Synsams etablering, och bygget av Sametingets nya parlament.

- Det är ett extraordinärt läge i vår kommun med dessa stora etableringar vilket såklart är fantastiskt roligt, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, och fortsätter:
- Det här är satsningar som alla medborgare kommer att tjäna på, på ett eller annat sätt. Till exempel genom att detta kommer att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen.

Vill lyfta fram de företagare vi redan har i Östersund

Anders Wennerberg vill samtidigt lyfta fram att vi trots att vi på denna karta inte nämner alla de företagare vi redan har i Östersund i dag, är fullt medvetna om att det är just de som är en viktig del i grunden till allt positivt som händer i Östersunds kommun just nu.

- De här nya etableringarna är ett komplement till den fantastiska företagsamheten som redan finns i stort och smått i vår kommun. Det är bland annat tack vare de företagare vi redan har som de här nya företagen nu kan etablera sig, säger han.

”Roligt att många byggaktörer vill satsa i vår kommun”

- Det är väldigt roligt att jobba med stadsplanering i Östersunds kommun när det är en så positiv utveckling och händer så mycket. Vi har så många olika intressanta och spännande projekt på gång och bra dialog med de olika byggaktörerna. Det är roligt att många byggaktörer som inte tidigare varit verksamma här tror på Östersund och vill vara med och satsa i vår kommun, avslutar Maria Boberg, stadsarkitekt i Östersunds kommun.

Allt detta händer i vår kommun just nu!

1) Skola Odensala

En helt ny skolbyggnad för årskurs 7-9, grundsärskola samt kök och matsal, byggs just nu i Odensala. När den nya byggnaden är klar är det dags för renovering av den äldre byggnaden där yngre barn kommer att ha sin undervisning. Även trafikmiljön byggs om för att prioritera gång-/cykeltrafik och kollektivtrafik och hastigheten runt skolan sänks från 40 till 30 km/h.

2) Skola Lugnvik

Ombyggnaden av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola inleddes sommaren 2021 och är omfattande. Det görs en total omvandling av båda skolbyggnaderna. Allt utom stomme rivs och ersätts med nytt, och Lugnviksskolan får också en tillbyggd övervåning för de äldre eleverna. Utemiljön med tillhörande områden för ”hämta och lämna” moderniseras och förbättras.

3) Nytt vattenverk

Det ska bli ett nytt modernt vattenverk, en pumpstation, ett råvattenintag, en park och en gång och cykelbana längs en del av Storsjöstråket. Det blir ett vattenverk med ny teknik för rening av vatten, och när det nya vattenverket är klart i februari 2026 ska det nuvarande vattenverket rivas. Istället anlägger vi en park på platsen. När parken är klar öppnar vi området mellan Tjalmargatan och Nedre Vattugatan för allmänheten, där Storsjöstråket då har byggts om till en gång- och cykelväg.

4) Nya bostäder Bangårdsgatan

Nu byggs det längs Bangårdsgatan. På parkeringsytan vid gymmet STC, där Hemköp förut låg, står nu nya byggnader som rymmer bostäder, butikslokaler samt kontor. Längre bort på gatan från centrum sett, mellan Max och bron över järnvägen, byggs också nya bostäder om totalt cirka 180 lägenheter.

5) Nytt Säbo Bangårdsgatan

I våras togs det första spadtaget för bygget av ett nytt äldreboende på Bangårdsgatan. Boendet ska vara inflyttningsklart våren 2023. Då kommer kommunen att kunna erbjuda 80 lägenheter, en trädgård, takterrass och bekväma lösningar, allt med inspiration hämtad från fjällen och den samiska kulturen.

6) Nya bostäder Valla

Nischer Properties bygger 120 hyresrätter i Valla. I närområdet finns Valla centrum med matvarubutik, skola och förskola samt bra bussförbindelser. De fyra flerbostadshusen får fasader av naturmaterial och omges av gröna ytor. Bostäderna får öppen planlösning om mellan 27-77 kvadratmeter.

7) Woolpowers nya fabrik och nyanställer

Woolpower investerar cirka 100 miljoner kronor i bygget av en ny modern fabrik på 10 000 kvadratmeter i Torvalla. Detta innebär ökat antal anställda från cirka 120 till cirka 200. Förhoppningen är att produktionen i de nya lokalerna ska vara i gång våren 2022.

8) Synsams etablering

Synsam Group flyttar hem sin glasögonproduktion från Asien till Sverige, och företagets fabrik- och innovationscenter uppförs i Östersund. Detta beräknas ge 200 nya arbetstillfällen. Fabriken på Frösö Park uppförsi en hangarbyggnad på cirka 8 100 kvadratmeter. Produktionskapaciteten ligger på över 1 miljon par glasögon per år. Den totala investeringen för Synsam Group uppgår till cirka 250 miljoner kronor över tre års sikt.

9) Försvarsmakten

En ny era för Grytans skjutfält inleddes den första september i år, då nycklarna formellt överlämnades till de nya ägarna Fortifikationsverket. För oss på Östersunds kommun fortsätter nu samverkan med militären för fortsatt expansion i kommunen på sikt.

10) Intea bygger kontor för Skatteverket

Intea har träffat ett 6-årigt hyresavtal med Skatteverket avseende nya lokaler på Campusområdet i Östersund. En helt ny byggnad om 6.750 kvm kommer att uppföras med beräknad inflyttning tredje kvartalet 2023.

11) Jämtkraft ansluter 500 MW och flyttar till nytt kontor: Jämtkraft investerar för att ta ut ytterligare 500 MW. En kraftig förstärkning som ska attrahera nya företag och industrier till regionen. Extra megawatt i Jämtland. Jämtkraft flyttar även till ett nybyggt huvudkontor.

12) Sametinget

Vi förbereder bygget av Sametingets nya parlament i Östersund. Kommunen arbetar målinriktat för att stärka samers rättigheter. Vi har samisk förskola och bedriver ett aktivt arbete för att implementera progressiva tolkningar av minoritetslagen i kommunens alla verksamheter. Samiska rättigheter och perspektiv ska genomsyra allt från äldreomsorg, skola och socialtjänst till klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete.

13) Framtidens kommunhus

Vi bygger ett nytt kommunhus där vi återanvänder de betongstommar som finns i Rådhuskomplexet hus B, C, D och E. Det blir helt nya lokaler anpassade till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Målet att skapa arbetsplatser som på lång sikt styrker Östersunds kommuns strävan efter att vara en god, effektiv och ansvarig arbetsgivare med ett gott varumärke. Vi vill öka kreativiteten och resursanvändningen, känslan av samhörighet, stolthet och helhetssyn. Bygglovet är klart och rivningsarbeten pågår nu både utvändigt och invändigt i samtliga hus. Inflyttning blir i december 2023.

14) Gustav III:s torg

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2021. Planen är att bebygga för Gustav III:s torg med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler. Det skulle också innebära att området tillgängliggörs och att nya offentliga stråk och platser skapas. Detaljplanen har överklagats efter antagandet. Nu ligger ärendet hos mark- och miljödomstolen för beslut.

15) Nya bostäder och butikslokaler vid Tegelplan

Magnolia bostad planerar att bygga lägenheter samt en ny lokal för matbutik i bottenvåningen

16) Handelsetablering på före detta betongstationen

På marken i Lillänge där betongstationen hittills huserat planeras nu en helt ny handelsplats. Området gränsar mot Stuguvägen i norr, Hagvägen i sydöst och Körfältsvägen i väster. I samband med detta planeras även en ny rondell på Hagvägen som avlastar cirkulationsplats Odenskog vid E14.

17) Åre- Östersund Airport

Nytt banljus- och inflygningssystem som gör att det går att starta och landa flygplan även när sikten är sämre som under exempelvis dimma.

18) Storsjö strand

De tre nästa kvarteren i området är på gång, byggnation påbörjas under våren 2022.En 200 meter lång gång- och cykelbro byggs från Österängsparken till Storsjö Strand, i direkt anslutning till Östersunds Centralstation. På så sätt knyts det nybyggda bostadsområdet Storsjö Strand ihop med stationsområdet och resten av staden.

19) Blomstergården

I området Blomstergården, Karlslund, planerar Rikshem tillsammans med Östersunds kommun och Östersundshem en ny stadsdel. Förutom cirka 400-500 nya bostäder finns även planer för en ny skola, förskola, trygghetsboende, lokaler och lekparker.

20) Frösö Zoo- området omvandlas till bostäder

Fastighetsbolaget Frösfast AB har köpt markområdet vid det numera nedlagda Frösö Zoo på Frösön. Totalt rör det sig om 15,5 hektar där det kommer att byggas bostäder. I vilken form bostäderna kommer att vara och hur många är ännu inte klart.

21) Rötgasanläggning för hela länet

Östersunds kommun planerar att tillsammans med länets kommuner bygga en rötgasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning. Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

22) Stor satsning på kollektivtrafik

Förbindelsen kallad Östersundslänken ska gå mellan Järnvägsstationen i söder och Jamtli i norr, och det via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga målpunkter i staden. Syftet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet av att byta buss för att nå viktiga knutpunkter och att öka det kollektiva resandet. Bygget inleds våren 2022.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-27