Publicerad 2021-10-21

Friluftslivets år: Utflyktstips till Kläppe naturreservat

Varmt välkomna att upptäcka friluftslivet i Kläppe naturreservat genom guidad vandring på lördag den 23 oktober!

Kläppe naturreservat

Grova aspar har ofta en skrovlig bark som speciella lavar gillar att växa på. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Har du någonsin upplevt riktig naturskog? Det vill säga skog som endast påverkats av människor i mycket liten omfattning. På lördag har du chansen att göra det under guidad vandring i Kläppe naturreservat. Här har granskogen vuxit orört i 160-170 år efter senaste skogsbranden. Tallarna som överlevde branden är kanske 200 år gamla. Marken är näringsrik vilket skapar förutsättningar för höga växter som torta, nordisk stormhatt och vissa bredbladiga gräs. Dessutom gör näringen att skogen växer fort och du kan se ovanligt höga granar. Efter en brand gynnar ljuset lövträden och därför kan du hitta områden med grova aspar och sälgar.

Kläppe byalag hälsar er alla välkomna till Kläppe! Dagen genomförs med stöd från Östersunds kommun genom Friluftslivets år, samt kunniga representanter från Länsstyrelsen som kör två guidade vandringar i naturreservatet. De guidade turerna är gratis och startar klockan 11.30 och 13.30 på plats i naturreservatet. Vid Kläppe bystuga, 3 km innan reservatet, finns värme, fika till försäljning, tid för frågor och samt en kort tipspromenad för barn om Allemansrätten.

  • När: Lördag den 23 oktober klockan 11-15.
  • Var: Byn Kläppe ligger mellan Östersund och Lit, cirka 9 kilometer från Östersund.
  • Ta dig hit: Det går att åka buss som stannar längs E45 eller ta bilen till Kläppe.
    För dig som cyklar eller springer går det grusvägar genom Dagsådalens skjutfält. Kolla först att inte vägen är avlyst för skjutning.
karta över Kläppe

Friluftslivets år

Branschorganisationen Svenskt friluftsliv har tagit initiativ till att införa ett Friluftslivets år 2021 tillsammans med Naturvårdsverket. Syftet är att få fler att prova på friluftsliv och samtidigt öka medvetenheten om allemansrätten och friluftslivets värden. De främsta målgrupperna är skolbarn i årskurs 4-6, nyanlända och beslutsfattare.

- Vi gillar det vi ser, en ökning av människor ute i naturen. Att så många har hittat ut är toppen och kan vi med Friluftslivets år få än fler att komma ut är det ännu bättre. Ta med en vän eller nya vänner, ute är det lättare att hålla avstånd! Luften är fri, ut och njut, säger Jens Tirén, friluftslivsutvecklare på Östersunds kommun.

Östersunds kommun kommer inte arrangera egna aktiviteter i anslutning till Friluftslivets år. Däremot har kommunen ansökt och fått pengar till en projektledarroll som ska samordna och hjälpa kommunens föreningar att arrangera olika friluftsaktiviteter. Projektledarens roll är att rekrytera och stötta föreningar att genomföra olika aktiviteter som syftar till att få ut fler människor i friska luften. Särskilt unga och nyanlända personer. I uppdraget ingår att ta fram underlag och utlysa bidrag som föreningar kan söka för att genomföra aktiviteter. Under hösten planeras ett friluftsforum äga rum i någon form.

Olika teman varje månad

Varje månad har ett tema och tanken är att koppla olika friluftsaktiviteter till dessa teman. Här är en lista med de olika teman som vi kommer att uppmärksamma både i Östersund och i hela landet:

  • Oktober Lära ute
  • November Må bra ute
  • December Dialog friluftsliv

Läs mer om projektet luften är fri

Vi söker föreningar som är intresserade av projektet

Vi vill skapa möten där vi kan få till synergieffekter mellan föreningarna och kommunen, men även mellan föreningarna. Det finns mycket att vinna på att samla klokskapen och idéerna som vi vet finns hos många av eldsjälarna bakom varje förening. Det här är en unik möjlighet att synas och få gehör. Hör av er till oss.

Kontakta Ann-Mari Darj, projektledare Friluftslivets år för Östersunds kommun:

Mejl
Telefon

Sidan uppdaterad 2021-10-21