Publicerad 2021-10-13

Klartecken för två kommunala forskningsprojekt i samverkan med Miun

Östersunds kommuns och Mittuniversitetets samverkansavtal innebär att 12 miljoner kronor årligen satsas på forskning och utveckling. Inför 2022 har två kommunala forskningsprojekt beviljats medel; Engagemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning och Att mäta det omätbara.

– Kommunen och Mittuniversitetet har ett bra och viktigt samarbete som utvecklats över tid. Genom att gemensamt satsa på forskning öppnar vi upp för nya innovationer som sätter Östersund på kartan nationellt och internationellt, stärker vår identitet och bidrar till en hållbar tillväxt, säger Jessica Stenbäck på Näringslivskontoret.

Inför 2022 har två kommunala projekt, inom Vård- och omsorgsförvaltningen, beviljats medel.

Projekt 1: Att mäta det omätbara – nyttoeffekter baserade på välfärdsteknologi

Målet med projektet är att designa och testa en process och modell som utvärderar olika typer av digitala lösningar inom e-hälsa.

– I framtiden kommer vi att behöva använda oss av allt fler digitala lösningar, så kallad välfärdsteknologi, för att möta behoven som uppstår i och med att vi lever längre samtidigt som det blir svårare att rekrytera arbetskraft inom bland annat vårdyrken. Välfärdteknologi kan stötta medborgaren i att upprätthålla ett självständigt liv och bli mindre beroende av kommunens insatser. Den kan också underlätta och effektivisera olika arbetsprocesser. Målet med det här projektet är att hitta en modell som kan hjälpa oss när vi ska besluta vilken teknik vi ska investera i, berättar Helle Sörensen, projekt- och utvecklingsledare på Östersunds kommun.

När det gäller digitala lösningar är det relativt enkelt att räkna ut vilka kvantitativa värden som sparas in i form av tid och därmed pengar, men desto svårare att räkna ut de kvalitativa värdena – till exempelvis vilket värde det innebär för medborgaren att nyttja teknologi som exempelvis innebär ökad självständighet. Tanken är att man nu ska hitta en modell som kan fånga och utvärdera just de mjukare värdena, det omätbara, och omsätta dem tillsammans med de kvantitativa.

– Samverkan med Mittuniversitetet är jätteviktig för oss. Genom att öppna upp vår verksamhet för dem, så att de får underlag till sin forskning, får vi tillbaka massor av viktig information. Det är en givande växelverkan!

Projekt 2: Engagemang för personer med funktionsnedsättning

Projektet har som mål att på ett nytt sätt undersöka hur möten kan skapa engagemang, som i sin tur kan förbättra hälsa och livsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Vi vill undersöka hur olika beslutsfattares engagemang och förståelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning påverkas om de aktivt deltar i ett så kallat besöksprogram som omfattar både formella och informella möten med personer med intellektuell funktionsnedsättning, berättar Eva Flygare Wallén, forskare inom LSS på Östersunds kommun.

Besöksprogrammet genomfördes under Special Olympic Day den 11 september och programmet togs fram av Parasport Sverige i samarbete med Miun och Östersunds kommun. Under dagen ingick det att tillsammans delta i sportaktiviteter och ta del av hälsoscreening, men fokus låg på samtal där beslutfattare/tjänstepersoner och personer med intellektuell funktionsnedsättning möttes och pratade om livsvillkor och fysisk aktivitet.

– Beslutsfattarna intervjuades både inför och efter besöksprogrammet, vi hade forskare från Mittuniversitetet som var med för att iaktta aktiviteten och även våra funktionsnedsatta deltagare intervjuades. Nu ser vi fram emot att sammanställa all insamlad information, säger Eva.

Om samverkansavtalet

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig hållbar tillväxt i Östersunds kommun.

I första hand är det forskning och utveckling i anslutning till områden inom idrott/vintersport, sportteknologi, besöksnäring/outdoor samt risk och kris som prioriteras. Men också andra områden av ömsesidigt intresse som till exempel samverkan och kompetensförsörjning ska också kunna erhålla stöd. Nuvarande avtal gäller till och med 2022.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-13