Publicerad 2021-10-12

Påminnelse: Dags att söka bidrag för projekt för och tillsammans med barn och unga

Har din förening en idé om ett projekt som ni skulle vilja erbjuda barn och unga på deras fritid? Nu kan ni ansöka om pengar för att förverkliga det.

Två unga håller varandra i handen och går tillsammans framåt

Bidraget ”Projekt för och tillsammans med barn och unga” stöttar projekt där unga människor är delaktiga. Barn och unga ska få ha makt och inflytande över sin fritid och de aktiviteter de kan ta del av. En förening som driver ett sådant projekt ska lyssna till de ungas önskemål och se till att dessa blir verklighet.

Projekt som bidrar till integration prioriteras. Kultur-och fritidsnämnden vill uppmuntra föreningar att samarbeta med varandra så att olika genrer möts. Det är en fördel om projektet drivs av två eller flera föreningar tillsammans, men inget krav.

Sista ansökningsdag är 17 oktober.

För att kunna söka pengar ska föreningen:

  • vara verksam inom Östersunds kommun.
  • planera och genomföra verksamheten eller projektet tillsammans med unga människor.
  • genomföra projektet under år 2022.
  • ha lämnat in ansökan senast 17 oktober 2021.

Alla föreningar som får bidraget måste lämna in en rapport senast 31 december 2022. Rapporten ska visa hur pengarna använts och vad föreningen fått för erfarenheter av projektet.

Ansök om bidraget via e-tjänst

Sidan uppdaterad 2021-10-12