Publicerad 2021-09-29

Besöksförbud på skolor och förskolor gäller terminen ut

Barn- och utbildningsförvaltningen förlänger förbudet för utomstående att besöka förskolor och skolor.
- Vi väljer att göra det eftersom de yngsta barnen inte är vaccinerade ännu. Och vi vet inte hur utvecklingen blir under hösten, förklarar förvaltningschef Karin Flodin.

Skolornas och förskolornas besöksförbud innebär att bara behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn, elever och personer som har arbete att utföra i lokalerna. Det är rektorn som är ytterst ansvarig och beslutar om vem/vilka som är behöriga att vistas i lokalerna.

Rektorn beslutar vad som gäller vid hämtning och lämning

Rektorn beslutar också om vilka regler som gäller för lämning och hämtning av barnen. De här rutinerna behöver utformas på varje skola och förskola eftersom det ser lite olika ut.

Är det stor risk för trängsel i tamburen eller hallen kan det innebära att du får lämna eller hämta ditt barn utomhus, utan att gå in i skolans lokaler. Det är viktigt att du respekterar skolans regler.

Sidan uppdaterad 2021-09-29