Publicerad 2021-09-23

Tobaksfri Duo – uppmaning till fler skolor att haka på!

Tobaksfri duo är en metod där elever i årskurs 5 skriver kontrakt om att de ska vara tobaksfria fram till skolavslutningen i årskurs 9. Skolorna i Torvalla har jobbat framgångsrikt med metoden i flera år, och nu arbetar även Vallaskolan med metoden.
Vi vill gärna inspirera fler skolor att haka på!

Tobaksfri duo

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete med den tobaksförebyggande metoden Tobaksfri Duo i Östersunds kommun. Först ut var eleverna i årskurs 5 och 6 i de fyra skolorna i Torvalla-området, Fjällängsskolan, Mimergården, Torvallaskolan och Ängsmogården. Sen nu i höst arbetar nu även Vallaskolan med projektet, och målet är att tids nog få med så många som möjligt av skolorna i Östersunds kommun.

Belöningar och chans att vinna i lotteri

Metoden går i korthet ut på att barn skriver kontrakt med en viktig vuxen i deras närhet (vårdnadshavare eller annan i hemmet, personal på skolan eller en annan viktig vuxen) om att de tillsammans ska vara tobaksfria till eleven slutar grundskolan. Kontraktet följs årligen upp av skolan. Som belöning och morot får eleverna ett medlemskort, vilket ger erbjudanden och rabatter hos lokala verksamheter, företag och föreningar. Eleverna som skrivit på kontraktet är också varje år med i ett lotteri som anordnas från nationellt håll varje år.

Välkomnar företag att vara med och sponsra

Företag och föreningar har möjlighet att vara med och sponsra de elever som skriver kontrakt genom att bli så kallade förmånsgivare – haka på ni med och var med och bidra till hälsa och goda vanor hos våra skolungdomar!

Läs mer om metoden på Tobaksfri Duos webb eller kontakta eller kontakta vår utvecklingsstrateg för drogförebyggande arbete: Ellen Kristiansson.

 

Varmt välkomna att haka på!

 

Sidan uppdaterad 2021-09-23