Publicerad 2021-09-13

Är du intresserad av att delta i Vård- och omsorgsnämndens samråd med den samiska befolkningen?

Vård- och omsorgsnämnden söker dig som tillhör den samiska befolkningen och som är intresserad av att vara representant i nämndens samråd.

Den samiska flaggan framför Östersunds rådhus.

I samrådet diskuterar vi frågor som handlar om kommunens äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Samrådet behöver nu en ny ordinarie ledamot och två ersättare. Som ersättare deltar du endast när ordinarie ledamot inte deltar. 

Samrådet sker fyra gånger per år och som representant har du rätt till arvode. 

Intresserad?

Då är du välkommen att mejla ditt intresse till Ulrika Paulsson på Vård- och omsorgsförvaltningen senast den 1 oktober.

Vård- och omsorgsnämndens samiska samråd kommer därefter att utse representanter för att få en så bred representation som möjligt. 

Buerie båeteme! 

Ulrika Paulsson 
Uppdragsstrateg/ Stillemestrateege
Östersunds kommun /Staaren Tjïelte
Vård- och omsorgsförvaltningen /Hokse- jïh sujhtemereeremen

Sidan uppdaterad 2021-09-13