Publicerad 2021-09-08

Vi inventerar våra stränder

Denna vecka färdas en liten båt sakta längs Storsjöns stränder. Det är kommunens inventerare som undersöker erosionsskador på kommunal mark.

En kvinna som sitter i en båt på sjön och gör anteckningar

Denna vecka låter vi inventera kommunens stränder vid Storsjön runt stan och Frösön, för att bedöma strändernas ersionsskador. Båten färdas långsamt längs stränderna och inventerarna fotar, filmar och antecknar.

Inventeringen kommer att resultera i en rapport där också förslag till åtgärder presenteras.

Vattenkraft nöter på sjöstränder

Storsjön är en reglerad sjö, det vill säga att den är uppdämt för att maximal vattenkraft ska kunna tas ut. Det medför att vattennivån varierar; ibland är det lågt vatten och ibland är det högt. Dessa variationer gör att vattnet nöter på stränderna och den naturliga erosionen förstärks. Ett bra skydd för att inte stränderna ska erodera bort är att lägga en strandskoning som oftast består av sten.

Sidan uppdaterad 2021-09-08