Publicerad 2021-09-06

Cykelvänlig skola - för ökad cykling bland barn

Just nu peppar vi skolorna i Östersunds kommun att gå med i projektet Cykelvänlig skola. Där kan skolor anmäla sig och påbörja resan mot att bli ännu mer cykelvänliga och vi hoppas att flera av våra skolor tar chansen till det.

Syftet med projektet är att inspirera, peppa och leda såväl föräldrar, skolor och kommuner i sitt arbete mot att skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn.

Tre barn cyklar på en äng med maskrosor.

Cykelvänlig skola är ett digitalt stöd till alla skolor, kommuner och föräldrar som vill skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. Utifrån en checklista med olika kriterier, ser skolorna sitt nuläge och kan sedan ta fram en handlingsplan för att stärka sitt arbete i att bli en cykelvänlig skola.

Tävling - årets mest cykelvänliga skola

Anmälan till Cykelvänlig skola är kostnadsfritt och alla skolor är välkomna att delta. Skolor som anmäler sig har möjlighet att vara med och tävla om att bli utsedd till Årets mest cykelvänliga skola i november 2021. Vi hoppas såklart på en skola i Östersunds kommun!

Varför vill vi främja barns cyklande?

Barnens hälsa

Barn i åldern 5–17 år behöver minst 60 minuters måttligt intensiv till mycket intensiv fysisk aktivitet om dagen. Cykling till skolan är ett bra sätt att få in daglig fysisk aktivitet!

Koncentrationen ökar

Fysisk aktivitet ger bättre studieresultat! Barn som rör sig på morgonen har lättare att koncentrera sig på skolarbetet och känner sig piggare när de börjar skoldagen.

Bättre skolmiljö

Utöver de positiva miljöeffekterna ökat cyklande ger innebär också varje barn som cyklar till skolan istället för att bli skjutsad en bil mindre som skapar otrygghet runt skolan på morgonen för alla andra barn som går och cyklar.

Stärkt självständighet och självförtroende

Genom att cykla till skolan kan barn lära sig om närmiljön och träna på sina cykel- och trafikfärdigheter, i samband med detta uppger många barn att de fått ett stärkt självförtroende och känner sig stolta över sin egen prestation och bidrag till miljön.

Gemenskap

Cykling till skolan tillsammans med andra barn från grannskapet eller klassrummet kan bidra till en stärkt gemenskap och nya vänskapsband.

Det är kul!

Många barn föredrar att cykla över andra färdmedel just för att det är roligt, man kan prata med andra och få chansen att "cykla av sig" på väg till skolan.

Vad gör Östersunds kommun?

Att få fler barn att cykla till skolan är förutom punkterna ovan helt i linje med kommunens hållbarhetsmål och klimatstrategi. Därför försöker vi uppmuntra skolor att anmäla sig till projektet och har bland annat:

  • Vi har spridit inbjudan till Cykelvänlig skola till skolor i kommunen

Vi har spridit projektets officiella inbjudan till relevanta kontakter i skolvärlden. Vet du någon som borde ta del av inbjudan så finns den för nedladdning här:

Officiell inbjudan Cykelvänlig skola

  • Vi är medlem i Svenska Cykelstäder som är de som ligger bakom projektet.

Östersunds kommun är medlem i Svenska Cykelstäder för att främja cyklandet i kommunen, en viktig del i vårt mål att bli fossilbränslefria till 2030.

  • Vi bygger för hållbar och trygg trafik

I Östersund bygger vi kontinuerligt för att skapa en tryggare trafikmiljö för barn och andra oskyddade trafikanter. Vi bygger bland annat en ny gång- och cykelväg för skolbarn längs Tegelbruksvägen samt säkra cykelparkeringar vid skolor, detta medfinansieras av Trafikverkets Stadsmiljöavtal.

Läs mer om pågående projekt: Vi bygger för hållbar och trygg trafik

Sidan uppdaterad 2021-09-14