Publicerad 2021-09-03

September: Gilla friluftsliv

Månadens tema för Friluftslivets år är "Gilla friluftsliv". Vi vill inspirera fler att hitta ut och visa alla goda värden friluftslivet bär med sig - särskilt för barnen. Målet är självklart att alla ska ta del av friluftslivet, men framför allt bland barn finns det tyvärr många idag som inte kommer ut alls.

barn som letar efter grodor i gräset

Vi vill inspirera fler att hitta ut. Tänk vad spännande det kan vara att till exempel gå ut och leta efter grodor.

I Sverige har vi fantastiska möjligheter för alla att ta del av vacker natur och friluftsliv. Dels för att vi har allemansrätten och dels alla fantastiska friluftsaktörer som på olika sätt skapar bättre möjligheter för ett aktivt liv utomhus.

Skolan spelar en jätteviktig roll för morgondagens friluftskämpar. Friluftsvanor går nämligen i arv och genom skolan får alla barn förutsättningar att ta del av det arvet.

Genom kunskap och erfarenhet av natur blir barnen mer benägna att bevara och varsamt nyttja den i framtiden. Under september och oktober riktar Friluftslivets år extra mycket uppmärksamhet mot skolan och utomhusundervisning.

Många aktörer är med och bidrar, under luftenarfri.nu/skolan och på temasidan Lära ute finns mer information.

gillanaturen.se samlas inspiration till undervisning om och i naturen. Där finns aktiviteter och övningar som kan genomföras i vardagsnära natur och som inte kräver någon avancerad utrustning. Gilla naturen 2021 arrangeras av Naturskyddsföreningen i samarbete med Centrum för naturvägledning vid SLU.

Några septembertips:

Hela Sverige plockar skräp 18 september

Den 18 september är det dags för Håll Sverige Rent-dagen 2021. Då samlar vi skräp i hela Sverige, från norr till söder, gammal såväl som ung. Du bestämmer var du plockar. Det kan vara på din gata, i en park eller skog som ligger nära där du bor – tyvärr finns det skräp överallt. Men tillsammans kan vi förhindra att skräpet från att skada djur och natur. Anmäl dig så ses vi! Läs mer på hsr.se/18september

Vandringens dag 11 september

Vandringens dag är en dag som lanserades av Svenska Turistföreningen för tre år sedan. Syftet är att inspirera och dela kunskap för att fler ska våga ge sig ut och vandra. Det blev snabbt många organisationer som hakade på Vandringens dag, som alltid äger rum andra lördagen i september. I år under Friluftslivets år hoppas vi så klart på rekordmånga deltagare.
Läs mer om Vandringens dag.

Ta hand om er, ut och njut och glöm inte att luften är fri!

Friluftslivets år

Branschorganisationen Svenskt friluftsliv har tagit initiativ till att införa ett Friluftslivets år 2021 tillsammans med Naturvårdsverket. Syftet är att få fler att prova på friluftsliv och samtidigt öka medvetenheten om allemansrätten och friluftslivets värden. De främsta målgrupperna är skolbarn i årskurs 4-6, nyanlända och beslutsfattare.

- Vi gillar det vi ser, en ökning av människor ute i naturen. Att så många har hittat ut är toppen och kan vi med Friluftslivets år få än fler att komma ut är det ännu bättre.
Ta med en vän eller nya vänner, ute är det lättare att hålla avstånd! Luften är fri, ut och njut, säger Jens Tirén, friluftslivsutvecklare på Östersunds kommun.

Östersunds kommun kommer inte arrangera egna aktiviteter i anslutning till Friluftslivets år. Däremot har kommunen ansökt och fått pengar till en projektledarroll som ska samordna och hjälpa kommunens föreningar att arrangera olika friluftsaktiviteter. Projektledarens roll är att rekrytera och stötta föreningar att genomföra olika aktiviteter som syftar till att få ut fler människor i friska luften. Särskilt unga och nyanlända personer. I uppdraget ingår att ta fram underlag och utlysa bidrag som föreningar kan söka för att genomföra aktiviteter. Under hösten planeras ett friluftsforum äga rum i någon form.

Olika teman varje månad

Varje månad har ett tema och tanken är att koppla olika friluftsaktiviteter till dessa teman. Här är en lista med de olika teman som vi kommer att uppmärksamma både i Östersund och i hela landet:

  • September Gilla friluftslivet
  • Oktober Lära ute
  • November Må bra ute
  • December Dialog friluftsliv

Läs mer om projektet luften är fri

luften är fri

Vi söker föreningar som är intresserade av projektet

Vi vill skapa möten där vi kan få till synergieffekter mellan föreningarna och kommunen, men även mellan föreningarna. Det finns mycket att vinna på att samla klokskapen och idéerna som vi vet finns hos många av eldsjälarna bakom varje förening. Det här är en unik möjlighet att synas och få gehör. Hör av er till oss.

Kontakta Ann-Mari Darj, projektledare Friluftslivets år för Östersunds kommun

Mejl: annmari@eljest.se
Telefon: 072-725 76 67

Sidan uppdaterad 2021-12-27