Publicerad 2021-09-03

Asbest på återvinningscentralen oroar personalen

Den senaste tiden har personalen på kommunens återvinningscentraler stött på asbest i containrarna - trots att asbest endast ska slängas vid Gräfsåsen avfallsanläggning.
- Det är en stor hälsorisk för oss, säger Joakim Björklund som är arbetsledare på återvinningscentralerna.

Gräfsåsens avfallsanläggning

Den bygg- och renoveringstrend bland privatpersoner som drog i gång i samband med pandemin håller i sig. På återvinningscentralen har den märkts av främst i form av att det slängs en hel del byggmaterial. Nu har den tagit ytterligare en vändning.

- Sedan i somras har vi haft sex till sju incidenter där vi hittat asbest i våra containrar. Asbest ska inte slängas på en återvinningscentral, det ska slängas på Gräfsåsens avfallsanläggning oavsett om man är privatperson eller företagare, säger Joakim.

Asbest ska slängas på Gräfsåsens avfallsanläggning


Asbesten ska noggrant packas in med kraftig plast och tydligt märkas upp innan det slängs på Gräfsåsen. Den ska också vara ren från övrigt byggmaterial. Den asbest som slängts på återvinningscentralerna har legat öppen och därmed inneburit en stor hälsofara för personalen.

- Eftersom vi inte är utrustade för att hantera asbesten blir det stora saneringskostnader, för att inte tala om hälsorisker.

Ta kontakt med någon kunnig om du är osäker


Joakim tror att en del av incidenterna kan röra sig om att man inte riktigt vet vad det är man slänger.

- Asbest kan finnas i olika delar av hus som byggts innan 1975. Det kan vara tak- och väggplattor, PVC-mattor, ventilationssystem och värmepannor. Om man ska renovera eller riva i en sådan byggnad kan man ta kontakt med någon som är kunnig inom asbest för att få råd och tips kring hur man ska göra. Det är ju inte bara för ÅVC-personal som asbest är farligt.

På kommunens hemsida kan man läsa mer om var det kan finnas asbest och hur man hanterar det.

Sidan uppdaterad 2021-09-03