Publicerad 2021-09-01

Elever i åk 6 på Ångsta och Fåkers skolor börjar med fjärrundervisning i moderna språk

Satsningen medför att skolorna säkerställer utbildningsutbudet, att eleverna får läsa det språk de i första hand valt och att eleverna får undervisning av behörig lärare - oavsett var de bor.

bild på elever som har en bok och dator framför sig

Utöver det ger fjärrundervisningen eleverna en mer optimerad skolgång och förbättrar deras arbetsmiljö, eftersom de inte längre behöver skjutsas till andra skolor för sin språkundervisning.

Det är nu under höstterminen som elever i årskurs 6 på skolorna i Ångsta och Fåker börjar med fjärrundervisning i moderna språk. Skolorna saknar lärare i språkämnena och eleverna har tidigare skjutsats till Brunflo för språkundervisningen.

Fjärrlärare undervisar elever digitalt – med handledare på plats i elevernas klassrum

– Fjärrundervisning innebär att en utbildad och behörig lärare, även kallad fjärrlärare i detta sammanhang, undervisar eleverna som är åtskilda i rum, men inte i tid. Eleverna befinner sig på sina befintliga skolor och kopplar upp sig mot fjärrläraren via sina datorer, förklarar Brygida Golebiowska, samordnare för fjärrundervisningen på Barn- och utbildnings­förvaltningen.

Fjärrläraren använder olika undervisningsmetoder och arbetssätt för att skapa social gemenskap och interaktioner mellan elever, samt i relationen mellan elev och lärare.

– Vid fjärrundervisning finns dessutom alltid en utbildad handledare för fjärrundervisning på plats, för att vara ett stöd till eleverna och bistå fjärrläraren så att undervisningen kan genomföras på ett effektivt sätt, säger Brygida.

Efter utvärdering avgörs fortsatt användning

Satsningen kommer utvärderas efter läsårets slut. Förhoppningen är att kunna erbjuda fler elever fjärrundervisning i ämnen där behöriga lärare saknas på plats i skolan.

Skillnad mellan distansundervisning och fjärrundervisning

Under våren har många elever haft distansundervisning. Undervisningsformerna skiljer sig dock markant åt och är viktiga att skilja på.

  • Vid distansundervisning sker undervisningen där varken lärare eller elever befinner sig på samma plats eller träffas samtidigt.
  • Vid fjärrundervisning har lokaler, teknisk utrustning och arbetssätt anpassats för att likna vanlig undervisning och dessutom finns en utbildad handledare för fjärrundervisning alltid tillgänglig i elevernas klassrum. Fjärrläraren undervisar endast de elever som är i fjärrundervisningsgruppen, där alla elever befinner sig på sina befintliga skolor, till skillnad från den variant av distansundervisning som heter hybridundervisning och som ibland varit lösningen under coronapandemin.
  • I hybridundervisning har läraren både klass på plats samt uppkopplade elever på samma gång.

Vill du veta mer om fjärrundervisning?

Läs mer om fjärr- och distansundervisning på Skolverket

Sidan uppdaterad 2021-09-01