Publicerad 2021-08-27

Förändringar i vår kom­munikation med vårdnads­havare

Från och med i höst övergår vi till att skicka ut blanketter och information digitalt i stället för på papper.

Från och med höstterminen 2021 påbörjar Barn- och utbildningsförvaltningen en process för att digitalisera blanketter och information i samband med skolstart men även blanketter och information som dyker upp löpande under året. Detta innebär i år att en del information och blanketter kommer att hanteras och fyllas i digitalt medan en del hanteras som tidigare, via vanlig postgång eller medskick med elev.

Du som är vårdnadshavare kommer i stället för att få information, blanketter och formulär hemskickade med ditt barn, ett mejl om att du har ny information att läsa digitalt. Följ länken och logga in i e-tjänsten med en e-legitimation för att besvara utskicket.

För att ta del av informationen och fylla i blanketter behöver du logga in med en e-legitimation. Du som inte har en e-legitimation kan ansöka om en specifik e-legitimation för Östersunds kommun hos Kundcenter, mer information om detta finns längre ned på sidan.

Uppdatera kontaktuppgifter

För att ta del av digital information löpande av skolan och i större gemensamma utskick från förvaltningen behöver din e-postadress finnas i våra register.

För att registrera eller uppdatera dina kontaktuppgifter loggar du in i verktyget för elevadministration, Dexter, https://ostersund.dexter-ist.com/Ostersund, antingen med BankID eller med användarnamn och lösenord.

Inloggad väljer du i menyn längst upp, Min profil -> Ändra kontaktuppgifter. Glöm inte att bekräfta dina ändringar.

Utskicket i år innehåller

  • Uppmaning till vårdnadshavare att uppdatera sina kontaktuppgifter via Dexter, inklusive information om hur detta görs.
  • Information till dig som vårdnadshavare om elevadministration i Dexter.
  • Information till dig som vårdnadshavare om elevdokumentation i Lärande.
  • Ansökan om ledighet och länk till blankett som skrivs ut.
  • Ansökan om specialkost hos måltidsservice och länk till blankett som skrivs ut.
  • Ansökan om modersmålsutbildning och länk till blankett som skrivs ut. Här finns också länken till e-tjänsten för ansökan.
  • Försäkringar som gäller för eleverna med länk till gällande försäkringsbrev.

Vi arbetar vidare under året med att försöka digitalisera så många blanketter och formulär som möjligt så att de även omfattar medgivanden, avtal och insamlande av information som kräver alla vårdnadshavares underskrift.

Jag fick ingen mejlnotifiering i år

Fick du ingen notifiering till din e-post kan du ändå ta del av utskicket genom att gå till https://svara.ist.se. Inloggad kan du ta del av information samt lämna dina svar.

Logga in med e-legitimation

Du loggar in i E-tjänsten med BankID, mobilt BankID eller Freja Eid.

Har du inte tillgång till någon av ovanstående e-legitimationer kan vi erbjuda inloggning via Skol-ID. Skol-ID bygger på samma inloggningsprincip som BankID. Skol-ID kommer som en app för både Android och iOS. Ansök om Skol-ID hos kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se.

Sidan uppdaterad 2021-08-27