Publicerad 2021-08-25

Planering för skolskjuts försenad

Förändringar i skolskjutsverksamheten har lett till fördröjningar i skolskjutsplaneringen för vissa elever.

Förändringarna kan påverka barn som tidigare åkt särskilt upphandlad skolskjuts, och som nu hänvisas till skolskjuts i kollektivtrafiken.

För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägens längd eller avstånd till anvisad hållplats överstiga nedanstående avståndsgränser:

Skolår F-3: 2 kilometer

Skolår 4-6: 3 kilometer

Skolår 7-9: 4 kilometer

Barn som uppfyller avståndskravet, och är grundberättigad skolskjuts, har delgivits skolskjutsplaneringen under sommaren.

Har ni inte mottagit någon skolskjutsplanering, men har ett barn som tidigare åkt, kan det bero på flera omständigheter. Avståndskravet kan exempelvis har ändrats då ditt barn blivit äldre, även högre krav ställs på äldre barn att kunna vistas i trafiken.

Om du som vårdnadshavare bedömer att ditt barn behöver skolskjuts, med anledning av trafikförhållanden (exempelvis farlig väg), behöver ni ansöka om dispens. Ansökan skickas in via kommunens e-tjänst, som ni finner via kommunens hemsida.

Här kan du läsa mer om reglerna för skolskjuts.

Länk till e-tjänsten.

Sidan uppdaterad 2021-08-26