Publicerad 2021-08-24

Ny anmälningsplikt för verksamheter med håltagning eller rakkniv

Utför ni håltagning, eller använder rakkniv mot huden i er verksamhet?

Senast den 1 september måste fler som använder stickande eller skärande verktyg anmäla sin verksamhet till miljö- och samhällsnämnden, Östersunds kommun. Detta efter en ändring i lagen.

Klubba på tangentbord

Vilka verksamheter är anmälningspliktiga enligt de nya reglerna?

De nya reglerna innebär att anmälningsplikt gäller för verksamheter med exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol, håltagning enligt Blomdahlsmetoden och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande eller skärande verktyg.

Att dessa verksamheter nu är anmälningspliktiga beror på en ändring i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tidigare var det endast verksamheter med risk för blodsmitta som behövde anmälas, till exempel tatuering och fotvård. Efter ändringen gäller anmälningsplikt även där det finns risk för annan smitta.

Anmäl din verksamhet senast 1 september 2021

Pågående verksamheter ska enligt de nya reglerna anmälas senast 1 september i år. Har verksamheten inte anmälts senast 1 september kan den anmälningspliktiga delen av verksamheten inte bedrivas förrän ni har inkommit med en anmälan.

Hur anmäler du din verksamhet?

Anmälan gör du enklast genom att använda e-tjänsten på Östersunds kommuns hemsida. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ett privat bank-id, mobilt eller på dator.

När du kommit in på sidan med e-tjänster skriver du hälsoskyddsverksamhet i sökfältet.

Du kan även gå direkt till den aktuella e-tjänsten genom att klicka på följande länk:
Hälsoskyddsverksamhet (e-tjänst)

Du som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan kontakta Kundcenter (uppgifter nedan) för en anmälningsblankett som du kan skicka in till Östersunds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö hälsa, 831 82 Östersund.

Avgifter

Anmälningsavgift

Efter att anmälan behandlats kommer ni att få ett beslut som innefattar en avgift på 1220 kr för handläggning av anmälan, administration av ärendet och registrering av verksamhetsuppgifter.

Årsavgift

Anmälningspliktiga verksamheter betalar årligen en avgift för miljö- och samhällsnämndens regelbundna tillsyn av verksamheterna. Avgiften för tillsynen betalas årligen även om tillsynsfrekvensen innebär att tillsyn inte sker varje år. Verksamheter som ej har tillsyn varje år har istället en lägre årsavgift. Hur ofta en verksamhet får tillsyn beror på verksamhetens art och hälsorisker. En verksamhet med enbart håltagning har en lägre hälsorisk än en verksamhet med till exempel tatuering och därmed även en lägre årsavgift.

Miljö- och samhällsnämnden ser för närvarande över taxebestämmelserna och kan därför i nuläget inte säga vad den årliga avgiften för er verksamhet kommer att bli. Översynen beräknas vara klar innan årsskiftet, varefter ni kommer att meddelas ett beslut om årsavgiften. Avgiften kom-mer att faktureras från och med 2022. Beslutet går att överklaga.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av handläggarna Lars Fors, Nnamdi Eronini eller Sofie Viström på samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö och hälsa. De nås via kommunens kundcenter på telefon 063-14 30 00 eller via e-post: kundcenter@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2021-08-24