Publicerad 2021-08-23

Snart din tur att byta vattenmätare?

Avfall VA byter ungefär 1 000 vattenmätare varje år och snart får ungefär 800 personer i Östersunds kommun brev om att det har blivit deras tur. De nya mätarna kan både känna av vattenläckor och fjärravläsas av Avfall VA:s personal.

I de allra flesta hus som har kommunalt vatten sitter det en vattenmätare. Den räknar hur mycket vatten som används i huset och hjälper oss att avgöra hur mycket fastighetsägaren ska betala. Östersunds kommun är skyldig enligt lag att byta ut vattenmätaren inom 10 år.

- Gamla mätare blir slitna med åren och behöver därför bytas ut, säger Kenneth Eriksson, mätartekniker på Avfall VA. Vi kontrollerar gamla mätare när vi bytt ut dem för att se så att de har visat rätt under den tiden de suttit i fastigheten.

De nya mätarna kan visa läckor

- De nya mätarna är smartare än de gamla, de kan till exempel hjälpa oss att hitta läckor. Den funktionen hoppas vi på att kunna använda oss av snart, säger Kenneth. Dessutom går de här mätarna att fjärravläsa, det betyder att kunden själv inte behöver gå och läsa av mätaren, fylla i ett kort och skicka till oss. Nu kan vi göra den biten själva utan att gå in i huset.

Under hösten får ungefär 800 personer i Östersunds kommun brev om att de kan börja förbereda sig på att byta mätare.

Viktigt att mätaren är rätt installerad

När man får brevet om att det börjar bli dags för mätarbyte är det viktigt att man tittar till sin mätare och ser till att den är rätt installerad, sitter i en vattenmätarkonsol med fungerande och godkända ventiler. Hur det ska se ut förklaras i brevet. Om något inte stämmer kontaktar man en VVS-montör som kommer och rättar till problemet, sedan bokar man tid för att byta mätare.

Det är Stångå Rörservice AB som sköter mätarbytena åt Östersunds kommun. Deras kontaktuppgifter finns med i brevet.

Sidan uppdaterad 2021-08-23