Publicerad 2021-07-27

Bra kvalitet på badvatten i Östersunds kommun

Resultatet från sommarens provtagning av strandbadvatten visar att vattnet överlag håller en god kvalitet. Tre av 20 prover fick anmärkning, Bynäset, Lillsjön samt Lokebadet i Locknesjön.

Ung flicka hoppar från ett hopptorn vid en sjö. Bakom henne är fler barn på väg uppför stegen.

Uppdatering 2021-07-30: Omprovet från Västbyviken på Bynäset visar "Tjänligt med anmärkning" på grund av Intestinala enterokocker. Nya prover kommer att tas under vecka 31 för att utreda orsaken till de höga halterna (280 stycken/100 milliliter).

Uppdatering 2021-07-28: Det har framkommit att även Bynäset fått anmärkning, vilket innebär totalt tre av 20 platser och inte två som det ursprungligen kommunicerades. Omprov på Bynäset har tagits onsdag 28 juli och provresultatet kommer att publiceras på Badplatser och badvatten så snart det kommit. Texten nedan har uppdaterats. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Under vecka 28 har provtagning av badvatten skett på 20 platser i kommunen. Av dessa var 17 stycken utan anmärkning, medan tre fick resultatet "tjänligt med anmärkning". Omprov har tagits på de platser som fick anmärkning och av dessa såg två bra ut igen vid det andra provtagningstillfället.

De platser som fick anmärkning var Lillsjön på grund av e-coli-bakterier och Lokebadet i Locknesjön på grund av enterkocker. Att proven visade tjänligt med anmärkning kan bero på att vattnet är stillastående och varmt, samt att påverkan har skett från människor eller fåglar.

Även Bynäset fick anmärkning. Där har omprov tagits och det visar fortsatt på "Tjänligt med anmärkning" på grund av Intestinala enterokocker. Nya prover kommer att tas under vecka 30 för att utreda orsaken till de höga halterna (280 stycken/100 milliliter).

Temperaturerna varierade från 16 grader i Storsjön till 23 grader i Hårkmobadet vid Lits camping.

Blir det varmt under augusti månad kommer en ny provtagning att genomföras i slutet av augusti.

På Havs och Vattenmyndighetens webbplats kan du se sammanställningen över alla badplatser som provtas i komunen:

Sidan uppdaterad 2021-07-30