Publicerad 2021-07-06

Nu finns informationsblad om PFAS i fisk

Den som köper fiskekort får nu aktuell information om PFAS i abborre och gädda runt Frösön och Lillsjön. Östersunds kommun och Länsstyrelsen har tillsammans producerat ett informationsblad med kostrekommendationer, som riktar sig till alla som fiskar i de aktuella vattnen.

Man med vadarstövlar står ute i vattnet och fiskar. I bakgrunden syns fjällen.

I mars i år gick Östersunds kommun och Länsstyrelsen gemensamt ut med kostrekommendationer. De innebär att man inte bör äta abborre eller gädda som fångats runt Frösön - eller i Lillsjön - mer än cirka 2 till 3 gånger per år. Rekommendationerna togs fram med stöd av Livsmedelverket.

Rekommendationerna kom till efter att Länsstyrelsen tillsammans med kommunen gjort omfattande provtagningar av fisk och vatten i Östersunds kommun. I provtagningarna uppmätte man förhöjda halter av miljögifterna PFAS i abborre och gädda från dessa områden.

Nu har Länsstyrelsen och kommunen tillsammans tagit fram ett informationsblad om kostrekommendationerna. Målet är att informationen ska vara synlig för den som köper fiskekort.

Det kommer bland annat att finnas på kommunens och Länsstyrelsens hemsidor och delas ut på de platser där man kan köpa fiskekort fysiskt

- Tanken är att upplysa dem som köper fiskekort så att de får informationen direkt, säger Anna Löfholm, Länsstyrelsen.

Till informationsbladet Pdf, 264.6 kB.

Mer information om PFAS och kostrekommendationerna för Frösön och Lillsjön

Sidan uppdaterad 2021-07-06