Publicerad 2021-06-29

Om du ser ett träd eller annan växtlighet som är uppenbart trafikfarligt - tipsa oss

Du som äger en fastighet och vi på Östersunds kommun ansvarar tillsammans för att se till så att trafikmiljön i ditt bostadsområde är trygg, säker och funktionell. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv!

häck som är beskuren som ett hjärta

Som tomtägare bör du sköta din tomt så att inte växtligheten på tomten skymmer sikten för trafikanter eller blir så bred att den tar upp gångbanan och därmed tvingar gående ut i gatan.

Läs mer om hur du gör för att hålla träd, häckar och buskar i trafiksäkert skick

 

Sidan uppdaterad 2021-06-29