Publicerad 2021-06-17

En miljon kronor i projektmedel till Östersunds bibliotek

Östersunds bibliotek har beviljats 1.000.000 kronor av Kulturrådet för projektet Tillsammans med barn och unga. Inom projektet kommer biblioteket att arbeta aktivt med att implementera Barnkonventionen.

Uppslagen bok med två bokblad som bildar ett hjärta

Foto: Göran Strand

Vi vill att barn och unga i Östersunds kommun ska vara en del i formandet av framtidens biblioteksverksamhet. Det är viktigt att involvera barn och unga i alla åldrar och med olika behov i vår verksamhet och därmed skapa läsfrämjande förutsättningar på deras villkor.

Arbeta mer organisatoriskt tillsammans för att skapa delaktighet och ökad tillgänglighet

Inom detta projekt kommer vi att samverka med förskolor, skolor, särskolor, fritidsgårdar, socialtjänsten och Förälder Östersund. Vi kommer att samverka över förvaltningsgränser och med olika yrkesgrupper för att kunna skapa en bred och kvalitativ barn- och ungdomsverksamhet.

Vi har ansökt och fått dessa medel beviljade från Kulturrådet från Stärkta bibliotek som är en statlig satsning. Ändamålet med bidraget är att öka utbud av och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Insatserna ska i första hand syfta till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen.

– Det är fantastiskt roligt att återigen få projektmedel från Kulturrådet för att kunna utveckla biblioteksverksamheten ytterligare för barn och unga, säger Maj Eriksson, bibliotekschef och tf förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen, Östersunds kommun.

Sidan uppdaterad 2021-06-17