Publicerad 2021-06-15

Belysning ska göra skolvägen tryggare

Ja till belysning längs gångvägen mellan Folkskolevägen och Roddarvägen. Det beslutet tog Tekniska nämnden på sitt sammanträde den 15 juni. Gångvägen används av många barn, som går till Lugnviksskolan.

Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Beslutet om belysning grundar sig på ett medborgarförslag. Förslagsställaren skriver att många barn bor i området och går till och från skolan själva. En belysning längs sträckan kan skapa trygghet.

Nämnden konstaterar att många barnfamiljer bor i området. Och i sina beslut ska nämnden ta hänsyn till Barnkonventionen. Pengar finns avsatta i Tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 och gatubelysning beräknas vara på plats under 2021.

Kommunfullmäktige hade remitterat förslaget till Tekniska nämnden för yttrande. Slutgiltigt beslut om belysningen fattas av Kommunfullmäktige.

I samband med ombyggnationen av Lugnviksskolan gör kommunen en översyn av gatubelysningen i hela närområdet runt Lugnviks centrum.

Sidan uppdaterad 2021-06-15